4. Catutthasuttantaniddeso

198. Purimanid±na½ [paripuŗŗanid±na½ (sy±. ka.)]. “Pańcim±ni, bhikkhave, indriy±ni. Katam±ni pańca? Saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½, pańńindriya½– im±ni kho, bhikkhave, pańcindriy±ni. Im±ni pańcindriy±ni katih±k±rehi kenaµµhena daµµhabb±ni? Im±ni pańcindriy±ni chah±k±rehi tenaµµhena daµµhabb±ni– ±dhipateyyaµµhena ±divisodhanaµµhena adhimattaµµhena, adhiµµh±naµµhena, pariy±d±naµµhena, patiµµh±pakaµµhena”.

Ka. ±dhipateyyaµµhaniddeso

199. Katha½ ±dhipateyyaµµhena indriy±ni daµµhabb±ni? Assaddhiya½ pajahato adhimokkh±dhipateyyaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, saddhindriyassa vasena paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½. Kosajja½ pajahato paggah±dhipateyyaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, v²riyindriyassa vasena upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½. Pam±da½ pajahato upaµµh±n±dhipateyyaµµhena satindriya½ daµµhabba½, satindriyassa vasena avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½. Uddhacca½ pajahato avikkhep±dhipateyyaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, sam±dhindriyassa vasena dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½. Avijja½ pajahato dassan±dhipateyyaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, pańńindriyassa vasena adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½.
K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena adhimokkh±dhipateyyaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, saddhindriyassa vasena paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½. K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena paggah±dhipateyyaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, v²riyindriyassa vasena upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½. K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena upaµµh±n±dhipateyyaµµhena satindriya½ daµµhabba½, satindriyassa vasena avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½. K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena avikkhep±dhipateyyaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, sam±dhindriyassa vasena dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½. K±macchanda½ pajahato nekkhammavasena dassan±dhipateyyaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, pańńindriyassa vasena adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½.
By±p±da½ pajahato aby±p±davasena…pe… thinamiddha½ pajahato ±lokasańń±vasena…pe… sabbakilese pajahato arahattamaggavasena adhimokkh±dhipateyyaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, saddhindriyassa vasena paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½, dassanaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½…pe… sabbakilese pajahato arahattamaggavasena dassan±dhipateyyaµµhena pańńindriya½ daµµhabba½, pańńindriyassa vasena adhimokkhaµµhena saddhindriya½ daµµhabba½, paggahaµµhena v²riyindriya½ daµµhabba½, upaµµh±naµµhena satindriya½ daµµhabba½, avikkhepaµµhena sam±dhindriya½ daµµhabba½. Eva½ ±dhipateyyaµµhena indriy±ni daµµhabb±ni.