Kha. cariyav±ro

196. Cat³su sot±pattiyaŖgesu saddhindriyassa vasena katih±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±?
Cat³su sammappadh±nesu…pe… cat³su satipaµµh±nesu… cat³su jh±nesu… cat³su ariyasaccesu pańńindriyassa vasena katih±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±? Cat³su sot±pattiyaŖgesu saddhindriyassa vasena v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±. Cat³su sammappadh±nesu…pe… cat³su satipaµµh±nesu… cat³su jh±nesu… cat³su ariyasaccesu pańńindriyassa vasena v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±.
Cat³su sot±pattiyaŖgesu saddhindriyassa vasena katamehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±? Sappurisasa½seve sot±pattiyaŖge adhimokkh±dhipateyyaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±, saddhindriyassa vasena paggahaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±, upaµµh±naµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±, avikkhepaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±, dassanaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±. Saddhammasavane sot±pattiyaŖge…pe… yoniso manasik±re sot±pattiyaŖge… dhamm±nudhammapaµipattiy± sot±pattiyaŖge adhimokkh±dhipateyyaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±, saddhindriyassa vasena paggahaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±, upaµµh±naµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±, avikkhepaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±, dassanaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±. Cat³su sot±pattiyaŖgesu saddhindriyassa vasena imehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±.
Cat³su sammappadh±nesu v²riyindriyassa vasena katamehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±? Anuppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ anupp±d±ya sammappadh±ne paggah±dhipateyyaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±, v²riyindriyassa vasena upaµµh±naµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±, avikkhepaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±, dassanaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±, adhimokkhaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±. Uppann±na½ p±pak±na½ akusal±na½ dhamm±na½ pah±n±ya sammappadh±ne…pe… anuppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ upp±d±ya sammappadh±ne…pe… uppann±na½ kusal±na½ dhamm±na½ µhitiy± asammos±ya bhiyyobh±v±ya vepull±ya bh±van±ya p±rip³riy± sammappadh±ne paggah±dhipateyyaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±…pe… cat³su sammappadh±nesu v²riyindriyassa vasena imehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±.
Cat³su satipaµµh±nesu satindriyassa vasena katamehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±? K±ye k±y±nupassan±satipaµµh±ne upaµµh±n±dhipateyyaµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±, satindriyassa vasena avikkhepaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±, dassanaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±, adhimokkhaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±, paggahaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±. Vedan±su vedan±nupassan±satipaµµh±ne…pe… citte citt±nupassan±satipaµµh±ne…pe… dhammesu dhamm±nupassan±satipaµµh±ne upaµµh±n±dhipateyyaµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±…pe… cat³su satipaµµh±nesu satindriyassa vasena imehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±.
Cat³su jh±nesu sam±dhindriyassa vasena katamehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±? Paµhame jh±ne avikkhep±dhipateyyaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±, sam±dhindriyassa vasena dassanaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±, adhimokkhaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±, paggahaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±, upaµµh±naµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±. Dutiye jh±ne…pe… tatiye jh±ne…pe… catutthe jh±ne avikkhep±dhipateyyaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±…pe… cat³su jh±nesu sam±dhindriyassa vasena imehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±.
Cat³su ariyasaccesu pańńindriyassa vasena katamehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±? Dukkhe ariyasacce dassan±dhipateyyaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±, pańńindriyassa vasena adhimokkhaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±, paggahaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±, upaµµh±naµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±, avikkhepaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±. Dukkhasamudaye ariyasacce…pe… dukkhanirodhe ariyasacce… dukkhanirodhag±miniy± paµipad±ya ariyasacce dassan±dhipateyyaµµhena pańńindriyassa cariy± daµµhabb±, pańńindriyassa vasena adhimokkhaµµhena saddhindriyassa cariy± daµµhabb±, paggahaµµhena v²riyindriyassa cariy± daµµhabb±, upaµµh±naµµhena satindriyassa cariy± daµµhabb±, avikkhepaµµhena sam±dhindriyassa cariy± daµµhabb±. Cat³su ariyasaccesu pańńindriyassa vasena imehi v²satiy± ±k±rehi pańcanna½ indriy±na½ cariy± daµµhabb±.