2. Dutiyasuttantaniddeso

187. S±vatthinid±na½. “Pañcim±ni, bhikkhave, indriy±ni. Katam±ni pañca? Saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½ paññindriya½. Ye hi keci, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± imesa½ pañcanna½ indriy±na½ samudayañca atthaªgamañca ass±dañca ±d²navañca nissaraºañca yath±bh³ta½ nappaj±nanti, na me te, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± samaºesu [ceva (ka.) sa½. ni. 5.476] v± samaºasammat±, br±hmaºesu v± br±hmaºasammat±; na ca panete ±yasmant± [±yasmanto sa½. ni. 5.476] s±maññattha½ v± brahmaññattha½ v± diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharanti. Ye ca kho keci [ye keci kho (sy±.), ye hi keci kho (ka.) sa½. ni. 5.476 passitabb±] bhikkhave samaº± v± br±hmaº± v± imesa½ pañcanna½ indriy±na½ samudayañca atthaªgamañca ass±dañca ±d²navañca nissaraºañca yath±bh³ta½ paj±nanti, te kho me, bhikkhave, samaº± v± br±hmaº± v± samaºesu v± samaºasammat±, br±hmaºesu v± br±hmaºasammat±; te ca pan±yasmant± s±maññatthañca brahmaññatthañca diµµheva dhamme saya½ abhiññ± sacchikatv± upasampajja viharant²”ti.
188. Katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudayo hoti; katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudaya½ paj±n±ti? Katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgamo hoti; katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgama½ paj±n±ti? Katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ass±do hoti, katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ass±da½ paj±n±ti? Katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ±d²navo hoti; katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ±d²nava½ paj±n±ti? Katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ nissaraºa½ hoti; katih±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ nissaraºa½ paj±n±ti?
Catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudayo hoti; catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudaya½ paj±n±ti. Catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgamo hoti; catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgama½ paj±n±ti. Pañcav²satiy± ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ass±do hoti; pañcav²satiy± ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ass±da½ paj±n±ti. Pañcav²satiy± ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ±d²navo hoti; pañcav²satiy± ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ ±d²nava½ paj±n±ti. As²tisata½ ±k±rehi [as²tisat±k±rehi (sy±.)] pañcanna½ indriy±na½ nissaraºa½ hoti; as²tisata½ ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ nissaraºa½ paj±n±ti.
Katamehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudayo hoti; katamehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudaya½ paj±n±ti? Adhimokkhatth±ya ±vajjan±ya samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, adhimokkhavasena chandassa samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, adhimokkhavasena manasik±rassa samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, saddhindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ saddhindriyassa samudayo hoti; paggahatth±ya ±vajjan±ya samudayo v²riyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena chandassa samudayo v²riyindriyassa samudayo hoti, paggahavasena manasik±rassa samudayo v²riyindriyassa samudayo hoti, v²riyindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ v²riyindriyassa samudayo hoti; upaµµh±natth±ya ±vajjan±ya samudayo satindriyassa samudayo hoti, upaµµh±navasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, upaµµh±navasena manasik±rassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, satindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ satindriyassa samudayo hoti; avikkhepatth±ya ±vajjan±ya samudayo sam±dhindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena chandassa samudayo sam±dhindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena manasik±rassa samudayo sam±dhindriyassa samudayo hoti, sam±dhindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ sam±dhindriyassa samudayo hoti; dassanatth±ya ±vajjan±ya samudayo paññindriyassa samudayo hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa samudayo hoti, dassanavasena manasik±rassa samudayo paññindriyassa samudayo hoti, paññindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ paññindriyassa samudayo hoti. Adhimokkhatth±ya ±vajjan±ya samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, paggahatth±ya ±vajjan±ya samudayo v²riyindriyassa samudayo hoti, upaµµh±natth±ya ±vajjan±ya samudayo satindriyassa samudayo hoti, avikkhepatth±ya ±vajjan±ya samudayo sam±dhindriyassa samudayo hoti, dassanatth±ya ±vajjan±ya samudayo paññindriyassa samudayo hoti. Adhimokkhavasena chandassa samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, paggahavasena chandassa samudayo v²riyindriyassa samudayo hoti, upaµµh±navasena chandassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena chandassa samudayo sam±dhindriyassa samudayo hoti, dassanavasena chandassa samudayo paññindriyassa samudayo hoti. Adhimokkhavasena manasik±rassa samudayo saddhindriyassa samudayo hoti, paggahavasena manasik±rassa samudayo v²riyindriyassa samudayo hoti, upaµµh±navasena manasik±rassa samudayo satindriyassa samudayo hoti, avikkhepavasena manasik±rassa samudayo sam±dhindriyassa samudayo hoti, dassanavasena manasik±rassa samudayo paññindriyassa samudayo hoti. Saddhindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ saddhindriyassa samudayo hoti v²riyindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ v²riyindriyassa samudayo hoti, satindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ satindriyassa samudayo hoti, sam±dhindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ sam±dhindriyassa samudayo hoti paññindriyassa vasena ekattupaµµh±na½ paññindriyassa samudayo hoti.
Imehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudayo hoti, imehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ samudaya½ paj±n±ti.
Katamehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgamo hoti; katamehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgama½ paj±n±ti? Adhimokkhatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo saddhindriyassa atthaªgamo hoti, adhimokkhavasena chandassa atthaªgamo saddhindriyassa atthaªgamo hoti, adhimokkhavasena manasik±rassa atthaªgamo saddhindriyassa atthaªgamo hoti, saddhindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ [ekatta½ anupaµµh±na½ (sy±.)] saddhindriyassa vasena atthaªgamo hoti; paggahatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, paggahavasena chandassa atthaªgamo v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, paggahavasena manasik±rassa atthaªgamo v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, v²riyindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ v²riyindriyassa atthaªgamo hoti; upaµµh±natth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo satindriyassa atthaªgamo hoti, upaµµh±navasena chandassa atthaªgamo satindriyassa atthaªgamo hoti, upaµµh±navasena manasik±rassa atthaªgamo satindriyassa atthaªgamo hoti, satindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ satindriyassa atthaªgamo hoti; avikkhepatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, avikkhepavasena chandassa atthaªgamo sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, avikkhepavasena manasik±rassa atthaªgamo sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, sam±dhindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti; dassanatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo paññindriyassa atthaªgamo hoti, dassanavasena chandassa atthaªgamo paññindriyassa atthaªgamo hoti, dassanavasena manasik±rassa atthaªgamo paññindriyassa atthaªgamo hoti, paññindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ paññindriyassa atthaªgamo hoti.
Adhimokkhatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo saddhindriyassa atthaªgamo hoti, paggahatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, upaµµh±natth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo satindriyassa atthaªgamo hoti, avikkhepatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, dassanatth±ya ±vajjan±ya atthaªgamo paññindriyassa atthaªgamo hoti. Adhimokkhavasena chandassa atthaªgamo saddhindriyassa atthaªgamo hoti, paggahavasena chandassa atthaªgamo v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, upaµµh±navasena chandassa atthaªgamo satindriyassa atthaªgamo hoti, avikkhepavasena chandassa atthaªgamo sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, dassanavasena chandassa atthaªgamo paññindriyassa atthaªgamo hoti. Adhimokkhavasena manasik±rassa atthaªgamo saddhindriyassa atthaªgamo hoti, paggahavasena manasik±rassa atthaªgamo v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, upaµµh±navasena manasik±rassa atthaªgamo satindriyassa atthaªgamo hoti, avikkhepavasena manasik±rassa atthaªgamo sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, dassanavasena manasik±rassa atthaªgamo paññindriyassa atthaªgamo hoti. Saddhindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ saddhindriyassa atthaªgamo hoti, v²riyindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ v²riyindriyassa atthaªgamo hoti, satindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ satindriyassa atthaªgamo hoti, sam±dhindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ sam±dhindriyassa atthaªgamo hoti, paññindriyassa vasena ekatta-anupaµµh±na½ paññindriyassa atthaªgamo hoti.
Imehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgamo hoti; imehi catt±r²s±ya ±k±rehi pañcanna½ indriy±na½ atthaªgama½ paj±n±ti.