34. Nirodhasam±pattiñ±ºaniddeso

83. Katha½ dv²hi balehi samann±gatatt± tayo ca saªkh±r±na½ paµippassaddhiy± so¼asahi ñ±ºacariy±hi navahi sam±dhicariy±hi vasibh±vat± paññ± nirodhasam±pattiy± ñ±ºa½?
Dv²hi baleh²ti dve bal±ni– samathabala½, vipassan±bala½. Katama½ samathabala½? Nekkhammavasena cittassekaggat± avikkhepo samathabala½. Aby±p±davasena cittassekaggat± avikkhepo samathabala½. ¾lokasaññ±vasena cittassekaggat± avikkhepo samathabala½. Avikkhepavasena cittassekaggat± avikkhepo samathabala½…pe… paµinissagg±nupass² ass±savasena cittassekaggat± avikkhepo samathabala½. Paµinissagg±nupass² pass±savasena cittassekaggat± avikkhepo samathabala½.
Samathabalanti kenaµµhena samathabala½? Paµhamena jh±nena n²varaºe na kampat²ti– samathabala½. Dutiyena jh±nena vitakkavic±re na kampat²ti– samathabala½. Tatiyena jh±nena p²tiy± na kampat²ti– samathabala½. Catutthena jh±nena sukhadukkhe na kampat²ti– samathabala½. ¾k±s±nañc±yatanasam±pattiy± r³pasaññ±ya paµighasaññ±ya n±nattasaññ±ya na kampat²ti– samathabala½. Viññ±ºañc±yatanasam±pattiy± ±k±s±nañc±yatanasaññ±ya na kampat²ti– samathabala½. ¾kiñcaññ±yatanasam±pattiy± viññ±ºañc±yatanasaññ±ya na kampat²ti– samathabala½. Nevasaññ±n±saññ±yatanasam±pattiy± ±kiñcaññ±yatanasaññ±ya na kampat²ti– samathabala½. Uddhacce ca uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na vedhat²ti– samathabala½. Ida½ samathabala½.
Katama½ vipassan±bala½? Anicc±nupassan± vipassan±bala½. Dukkh±nupassan± vipassan±bala½. Anatt±nupassan± vipassan±bala½. Nibbid±nupassan± vipassan±bala½. Vir±g±nupassan± vipassan±bala½ Nirodh±nupassan± vipassan±bala½. Paµinissagg±nupassan± vipassan±bala½. R³pe anicc±nupassan± vipassan±bala½ …pe… r³pe paµinissagg±nupassan± vipassan±bala½. Vedan±ya…pe… saññ±ya… saªkh±resu… viññ±ºe… cakkhusmi½…pe… jar±maraºe anicc±nupassan± vipassan±bala½…pe… jar±maraºe paµinissagg±nupassan± vipassan±bala½.
Vipassan±balanti kenaµµhena vipassan±bala½? Anicc±nupassan±ya niccasaññ±ya na kampat²ti– vipassan±bala½. Dukkh±nupassan±ya sukhasaññ±ya na kampat²ti– vipassan±bala½. Anatt±nupassan±ya attasaññ±ya na kampat²ti– vipassan±bala½. Nibbid±nupassan±ya nandiy± na kampat²ti– vipassan±bala½. Vir±g±nupassan±ya r±ge na kampat²ti– vipassan±bala½. Nirodh±nupassan±ya samudaye na kampat²ti– vipassan±bala½. Paµinissagg±nupassan±ya ±d±ne na kampat²ti vipassan±bala½. Avijj±ya ca avijj± sahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na vedhat²ti– vipassan±bala½. Ida½ vipassan±bala½.
Tayo ca saªkh±r±na½ paµippassaddhiy±ti katamesa½ tiººanna½ saªkh±r±na½ paµippassaddhiy±? Dutiya½ jh±na½ sam±pannassa vitakkavic±r± vac²saªkh±r± paµippassaddh± honti. Catuttha½ jh±na½ sam±pannassa ass±sapass±s± k±yasaªkh±r± paµippassaddh± honti. Saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa saññ± ca vedan± ca cittasaªkh±r± paµippassaddh± honti. Imesa½ tiººanna½ saªkh±r±na½ paµippassaddhiy±
84. So¼asahi ñ±ºacariy±h²ti katam±hi so¼asahi ñ±ºacariy±hi? Anicc±nupassan± ñ±ºacariy±, dukkh±nupassan± ñ±ºacariy±, anatt±nupassan± ñ±ºacariy±, nibbid±nupassan± ñ±ºacariy±, vir±g±nupassan± ñ±ºacariy±, nirodh±nupassan± ñ±ºacariy±, paµinissagg±nupassan± ñ±ºacariy±, vivaµµan±nupassan± ñ±ºacariy±, sot±pattimaggo ñ±ºacariy±, sot±pattiphalasam±patti ñ±ºacariy±, sakad±g±mimaggo ñ±ºacariy±, sakad±g±miphalasam±patti ñ±ºacariy±, an±g±mimaggo ñ±ºacariy±, an±g±miphalasam±patti ñ±ºacariy±, arahattamaggo ñ±ºacariy±, arahattaphalasam±patti ñ±ºacariy±– im±hi so¼asahi ñ±ºacariy±hi.
85. Navahi sam±dhicariy±h²ti katam±hi navahi sam±dhicariy±hi? Paµhama½ jh±na½ sam±dhicariy±, dutiya½ jh±na½ sam±dhicariy±, tatiya½ jh±na½ sam±dhicariy±, catuttha½ jh±na½ sam±dhicariy±, ±k±s±nañc±yatanasam±patti…pe… viññ±ºañc±yatanasam±patti… ±kiñcaññ±yatanasam±patti… nevasaññ±n±saññ±yatanasam±patti sam±dhicariy±. Paµhama½ jh±na½ paµil±bhatth±ya vitakko ca vic±ro ca p²ti ca sukhañca cittekaggat± ca…pe… nevasaññ±n±saññ±yatanasam±patti½ paµil±bhatth±ya vitakko ca vic±ro ca p²ti ca sukhañca cittekaggat± ca– im±hi navahi sam±dhicariy±hi.
Vas²ti pañca vasiyo. ¾vajjanavas², sam±pajjanavas², adhiµµh±navas² vuµµh±navas², paccavekkhaº±vas². Paµhama½ jh±na½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ ±vajjati; ±vajjan±ya dandh±yitatta½ natth²ti– ±vajjanavas². Paµhama½ jh±na½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ sam±pajjati; sam±pajjan±ya dandh±yitatta½ natth²ti– sam±pajjanavas². Paµhama½ jh±na½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ adhiµµh±ti adhiµµh±ne dandh±yitatta½ natth²ti– adhiµµh±navas². Paµhama½ jh±na½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ vuµµh±ti; vuµµh±ne dandh±yitatta½ natth²ti– vuµµh±navas². Paµhama½ jh±na½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ paccavekkhati; paccavekkhaº±ya dandh±yitatta½ natth²ti– paccavekkhaº±vas².
Dutiya½ jh±na½…pe… nevasaññ±n±saññ±yatanasam±patti½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ ±vajjati; ±vajjan±ya dandh±yitatta½ natth²ti– ±vajjanavas². Nevasaññ±n±saññ±yatanasam±patti½ yatthicchaka½ yadicchaka½ y±vaticchaka½ sam±pajjati…pe… adhiµµh±ti… vuµµh±ti… paccavekkhati; paccavekkhaº±ya dandh±yitatta½ natth²ti– paccavekkhaº±vas². Im± pañca vasiyo. Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “dv²hi balehi samann±gatatt± tayo ca saªkh±r±na½ paµipassaddhiy± so¼asahi ñ±ºacariy±hi navahi sam±dhicariy±hi vas²bh±vat± paññ± nirodhasam±pattiy± ñ±ºa½”.

Nirodhasam±pattiñ±ºaniddeso catutti½satimo.