8. ¾d²navañ±ºaniddeso

53. Katha½ bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½? Upp±do bhayanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½. Pavatta½ bhayanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½. Nimitta½ bhayanti…pe… ±y³han± bhayanti…pe… paµisandhi bhayanti… gati bhayanti… nibbatti bhayanti… upapatti bhayanti… j±ti bhayanti… jar± bhayanti… by±dhi bhayanti maraºa½ bhayanti… soko bhayanti… paridevo bhayanti… up±y±so bhayanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½.
Anupp±do khemanti– santipade ñ±ºa½. Appavatta½ khemanti– santipade ñ±ºa½…pe… anup±y±so khemanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do bhaya½, anupp±do khemanti– santipade ñ±ºa½. Pavatta½ bhaya½, appavatta½ khemanti– santipade ñ±ºa½…pe… up±y±so bhaya½, anup±y±so khemanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do dukkhanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½. Pavatta½ dukkhanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½…pe… up±y±so dukkhanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½.
Anupp±do sukhanti– santipade ñ±ºa½. Appavatta½ sukhanti– santipade ñ±ºa½…pe… anup±y±so sukhanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do dukkha½, anupp±do sukhanti– santipade ñ±ºa½. Pavatta½ dukkha½, appavatta½ sukhanti– santipade ñ±ºa½…pe… up±y±so dukkha½, anup±y±so sukhanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do s±misanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½. Pavatta½ s±misanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½…pe… up±y±so s±misanti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½.
Anupp±do nir±misanti– santipade ñ±ºa½. Appavatta½ nir±misanti– santipade ñ±ºa½…pe… anup±y±so nir±misanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do s±misa½, anupp±do nir±misanti– santipade ñ±ºa½. Pavatta½ s±misa½, appavatta½ nir±misanti– santipade ñ±ºa½…pe… up±y±so s±misa½, anup±y±so nir±misanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do saªkh±r±ti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½. Pavatta½ saªkh±r±ti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½…pe… up±y±so saªkh±r±ti– bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½.
Anupp±do nibb±nanti– santipade ñ±ºa½. Appavatta½ nibb±nanti– santipade ñ±ºa½…pe… anup±y±so nibb±nanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±do saªkh±r±, anupp±do nibb±nanti– santipade ñ±ºa½. Pavatta½ saªkh±r±, appavatta½ nibb±nanti santipade ñ±ºa½…pe… up±y±so saªkh±r±, anup±y±so nibb±nanti– santipade ñ±ºa½.
Upp±dañca pavattañca, nimitta½ dukkhanti passati;
±y³hana½ paµisandhi½, ñ±ºa½ ±d²nave ida½.
Anupp±da½ appavatta½, animitta½ sukhanti ca;
an±y³hana½ appaµisandhi½, ñ±ºa½ santipade ida½.
Ida½ ±d²nave ñ±ºa½, pañcaµh±nesu j±yati;
pañcaµh±ne santipade, dasa ñ±ºe paj±n±ti;
dvinna½ ñ±º±na½ kusalat±, n±n±diµµh²su na kampat²ti.
Ta½ ñ±taµµhena ñ±ºa½, paj±nanaµµhena paññ±. Tena vuccati– “bhayatupaµµh±ne paññ± ±d²nave ñ±ºa½”.

¾d²navañ±ºaniddeso aµµhamo.