3. BojjhaŞgakathħ

17. Sħvatthinidħna½. “Sattime bhikkhave [sa½. ni. 5.200], bojjhaŞgħ. Katame satta? SatisambojjhaŞgo dhammavicayasambojjhaŞgo, v²riyasambojjhaŞgo, p²tisambojjhaŞgo, passaddhisambojjhaŞgo, samħdhisambojjhaŞgo, upekkhħsambojjhaŞgo– ime kho, bhikkhave, satta bojjhaŞgħ”.
BojjhaŞgħti kenaµµhena bojjhaŞgħ? Bodhħya sa½vattant²ti– bojjhaŞgħ. Bujjhant²ti– bojjhaŞgħ. Anubujjhant²ti– bojjhaŞgħ. Paµibujjhant²ti– bojjhaŞgħ. Sambujjhant²ti– bojjhaŞgħ.
Bujjhanaµµhena bojjhaŞgħ, anubujjhanaµµhena bojjhaŞgħ, paµibujjhanaµµhena bojjhaŞgħ, sambujjhanaµµhena bojjhaŞgħ.
Bodhent²ti– bojjhaŞgħ. Anubodhent²ti– bojjhaŞgħ. Paµibodhent²ti– bojjhaŞgħ. Sambodhent²ti– bojjhaŞgħ.
Bodhanaµµhena bojjhaŞgħ, anubodhanaµµhena bojjhaŞgħ, paµibodhanaµµhena bojjhaŞgħ, sambodhanaµµhena bojjhaŞgħ.
Bodhipakkhiyaµµhena bojjhaŞgħ, anubodhipakkhiyaµµhena bojjhaŞgħ, paµibodhipakkhiyaµµhena bojjhaŞgħ, sambodhipakkhiyaµµhena bojjhaŞgħ.
Buddhilabhanaµµhena bojjhaŞgħ, buddhipaµilabhanaµµhena bojjhaŞgħ, buddhiropanaµµhena bojjhaŞgħ, buddhi-abhiropanaµµhena bojjhaŞgħ, buddhipħpanaµµhena bojjhaŞgħ, buddhisampħpanaµµhena bojjhaŞgħ.