9. Maggakath±

237. Maggoti kenaµµhena maggo? Sot±pattimaggakkhaŗe dassanaµµhena samm±diµµhi micch±diµµhiy± pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya [uttari½ paµivedh±ya (sy±.)] maggo ceva hetu ca*, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Abhiniropanaµµhena samm±saŖkappo micch±saŖkappassa pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Pariggahaµµhena samm±v±c± micch±v±c±ya pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Samuµµh±naµµhena samm±kammanto micch±kammantassa pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Vod±naµµhena samm±-±j²vo micch±-±j²vassa pah±n±ya maggo ceva hetu ca…pe… paggahaµµhena samm±v±y±mo micch±v±y±massa pah±n±ya maggo ceva hetu ca…pe… upaµµh±naµµhena samm±sati micch±satiy± pah±n±ya maggo ceva hetu ca…pe… avikkhepaµµhena samm±sam±dhi micch±sam±dhissa pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Sakad±g±mimaggakkhaŗe dassanaµµhena samm±diµµhi…pe… avikkhepaµµhena samm±sam±dhi o¼±rikassa k±mar±gasańńojanassa paµighasańńojanassa o¼±rikassa k±mar±g±nusayassa paµigh±nusayassa pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
An±g±mimaggakkhaŗe dassanaµµhena samm±diµµhi…pe… avikkhepaµµhena samm±sam±dhi anusahagatassa k±mar±gasańńojanassa paµighasańńojanassa, anusahagatassa k±mar±g±nusayassa paµigh±nusayassa pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa vod±n±ya maggo ceva hetu ca vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Arahattamaggakkhaŗe dassanaµµhena samm±diµµhi…pe… avikkhepaµµhena samm±sam±dhi r³par±gassa ar³par±gassa m±nassa uddhaccassa avijj±ya, m±n±nusayassa bhavar±g±nusayassa avijj±nusayassa pah±n±ya maggo ceva hetu ca, sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhan±ya maggo ceva hetu ca, kiles±na½ pariy±d±n±ya maggo ceva hetu ca, paµivedh±divisodhan±ya maggo ceva hetu ca, cittassa adhiµµh±n±ya maggo ceva hetu ca, cittassa, vod±n±ya maggo ceva hetu ca, vises±dhigam±ya maggo ceva hetu ca, uttari paµivedh±ya maggo ceva hetu ca, sacc±bhisamay±ya maggo ceva, hetu ca, nirodhe patiµµh±pan±ya maggo ceva hetu ca.
Dassanamaggo samm±diµµhi, abhiniropanamaggo samm±saŖkappo pariggahamaggo samm±v±c±, samuµµh±namaggo samm±kammanto, vod±namaggo samm±-±j²vo, paggahamaggo samm±v±y±mo, upaµµh±namaggo samm±sati, avikkhepamaggo samm±sam±dhi. Upaµµh±namaggo satisambojjhaŖgo, pavicayamaggo dhammavicayasambojjhaŖgo, paggahamaggo v²riyasambojjhaŖgo, pharaŗamaggo p²tisambojjhaŖgo, upasamamaggo passaddhisambojjhaŖgo, avikkhepamaggo sam±dhisambojjhaŖgo, paµisaŖkh±namaggo upekkh±sambojjhaŖgo.
Assaddhiye akampiyamaggo saddh±bala½, kosajje akampiyamaggo v²riyabala½, pam±de akampiyamaggo satibala½, uddhacce akampiyamaggo sam±dhibala½, avijj±ya akampiyamaggo pańń±bala½. Adhimokkhamaggo saddhindriya½, paggahamaggo v²riyindriya½, upaµµh±namaggo satindriya½, avikkhepamaggo sam±dhindriya½, dassanamaggo pańńindriya½.
¾dhipateyyaµµhena indriy± maggo, akampiyaµµhena bal± maggo, niyy±naµµhena bojjhaŖg± maggo, hetuµµhena maggaŖg± maggo, upaµµh±naµµhena satipaµµh±n± maggo, padahanaµµhena sammappadh±n± maggo, ijjhanaµµhena iddhip±d± maggo, tathaµµhena sacc±ni maggo, avikkhepaµµhena samatho maggo, anupassanaµµhena vipassan± maggo, ekarasaµµhena samathavipassan± maggo, anativattanaµµhena yuganaddh± maggo, sa½varaµµhena s²lavisuddhi maggo, avikkhepaµµhena cittavisuddhi maggo, dassanaµµhena diµµhivisuddhi maggo, muttaµµhena vimokkho maggo, paµivedhaµµhena vijj± maggo, paricc±gaµµhena vimutti maggo, samucchedaµµhena khaye ń±ŗa½ maggo, chando m³laµµhena maggo, manasik±ro samuµµh±naµµhena maggo, phasso samodh±naµµhena maggo, vedan± samosaraŗaµµhena maggo, sam±dhi pamukhaµµhena maggo, sati ±dhipateyyaµµhena maggo, pańń± tatuttaraµµhena maggo, vimutti s±raµµhena maggo, amatogadha½ nibb±na½ pariyos±naµµhena maggoti.

Maggakath± niµµhit±.