6. Gatikath±

231. Gatisampattiy± ñ±ºasampayutte katina½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºasampayutte katina½ het³na½ paccay± upapatti hoti? R³p±vacar±na½ dev±na½ katina½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Ar³p±vacar±na½ dev±na½ katina½ het³na½ paccay± upapatti hoti?
Gatisampattiy± ñ±ºasampayutte aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti. Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºasampayutte aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti. R³p±vacar±na½ dev±na½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti. Ar³p±vacar±na½ dev±na½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti.
232. Gatisampattiy± ñ±ºasampayutte katamesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaºe tayo het³ kusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– kusalam³lapaccay±pi saªkh±r±. Nikantikkhaºe dve het³ akusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– akusalam³lapaccay±pi saªkh±r±. Paµisandhikkhaºe tayo het³ aby±kat±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “n±mar³papaccay±pi viññ±ºa½, viññ±ºapaccay±pi n±mar³pa½”
Paµisandhikkhaºe pañcakkhandh± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ro mah±bh³t± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe tayo j²vitasaªkh±r± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca r³pañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime cuddasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ro khandh± ar³pino sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe pañcindriy±ni sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe tayo het³ sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca viññ±ºañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime cuddasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime aµµhav²sati dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Gatisampattiy± ñ±ºasampayutte imesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti.
Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºasampayutte katamesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaºe tayo het³ kusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “kusalam³lapaccay±pi saªkh±r±”. Nikantikkhaºe dve het³ akusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “akusalam³lapaccay±pi saªkh±r±”. Paµisandhikkhaºe tayo het³ aby±kat±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “n±mar³papaccay±pi viññ±ºa½, viññ±ºapaccay±pi n±mar³pa½”.
Paµisandhikkhaºe pañcakkhandh± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ro mah±bh³t± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe tayo j²vitasaªkh±r± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca r³pañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime cuddasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ro khandh± ar³pino sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe pañcindriy±ni sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe tayo het³ sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca viññ±ºañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime cuddasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime aµµhav²sati dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºasampayutte imesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti.
R³p±vacar±na½ dev±na½ katamesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaºe tayo het³ kusal±…pe… r³p±vacar±na½ dev±na½ imesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti.
Ar³p±vacar±na½ dev±na½ katamesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaºe tayo het³ kusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “kusalam³lapaccay±pi saªkh±r±”. Nikantikkhaºe dve het³ akusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “akusalam³lapaccay±pi saªkh±r±”. Paµisandhikkhaºe tayo het³ aby±kat±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “n±mapaccay±pi viññ±ºa½ viññ±ºapaccay±pi n±ma½”.
Paµisandhikkhaºe catt±ro khandh± ar³pino sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe pañcindriy±ni sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe tayo het³ sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca viññ±ºañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime cuddasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Ar³p±vacar±na½ dev±na½ imesa½ aµµhanna½ het³na½ paccay± upapatti hoti.
233. Gatisampattiy± ñ±ºavippayutte katina½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºavippayutte katina½ het³na½ paccay± upapatti hoti?
Gatisampattiy± ñ±ºavippayutte channa½ het³na½ paccay± upapatti hoti. Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºavippayutte channa½ het³na½ paccay± upapatti hoti
Gatisampattiy± ñ±ºavippayutte katamesa½ channa½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaºe dve het³ kusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– kusalam³lapaccay±pi saªkh±r±. Nikantikkhaºe dve het³ akusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– akusalam³lapaccay±pi saªkh±r±. Paµisandhikkhaºe dve het³ aby±kat±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “n±mar³papaccay±pi viññ±ºa½, viññ±ºapaccay±pi n±mar³pa½”.
Paµisandhikkhaºe pañcakkhandh± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ro mah±bh³t± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe tayo j²vitasaªkh±r± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca r³pañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime cuddasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ro khandh± ar³pino sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe catt±ri indriy±ni sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe dve het³ sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe n±mañca viññ±ºañca sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti. Paµisandhikkhaºe ime dv±dasa dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, sampayuttapaccay± honti Paµisandhikkhaºe ime chabb²sati dhamm± sahaj±tapaccay± honti, aññamaññapaccay± honti, nissayapaccay± honti, vippayuttapaccay± honti. Gatisampattiy± ñ±ºavippayutte imesa½ channa½ het³na½ paccay± upapatti hoti.
Khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºavippayutte katamesa½ channa½ het³na½ paccay± upapatti hoti? Kusalakammassa javanakkhaºe dve het³ kusal±; tasmi½ khaºe j±tacetan±ya sahaj±tapaccay± honti. Tena vuccati– “kusalam³lapaccay±pi saªkh±r±…pe… khattiyamah±s±l±na½ br±hmaºamah±s±l±na½ gahapatimah±s±l±na½ k±m±vacar±na½ dev±na½ ñ±ºavippayutte imesa½ channa½ het³na½ paccay± upapatti hot²”ti.

Gatikath± niµµhit±.