194. “Kad±ha½ r±japutte ca, sabb±laªk±rabh³site;
citravammadhare s³re, kañcan±ve¼adh±rine;
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
195. “Kad±ha½ ariyagaºe ca, vatavante [vatthavante (s². sy±. p².)] alaªkate;
haricandanalittaªge, k±sikuttamadh±rine;
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
196. [Aya½ g±th± s². p². potthakesu na dissati] “kad±ha½ amaccagaºe ca, sabb±laªk±rabh³site;
p²tavammadhare s³re, purato gaccham±line [gaccham±lino (sy±. ka.)];
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati [aya½ g±th± s². p². potthakesu na dissati].
197. “Kad±ha½ [kad± (s². p².)] sattasat± bhariy±, sabb±laªk±rabh³sit±;
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
198. “Kad±ha½ [kad± (s². p².)] sattasat± bhariy±, susaññ± tanumajjhim±;
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
199. “Kad±ha½ [kad± (s². p².)] sattasat± bhariy±, assav± piyabh±ºin²;
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
200. “Kad±ha½ [kad± (s². p².)] satapala½ ka½sa½, sovaººa½ satar±jika½;
pah±ya pabbajiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
201. “Kad±ssu ma½ hatthigumb±, sabb±laªk±rabh³sit±;
suvaººakacch± m±taªg±, hemakappanav±sas±.
202. “¾r³¼h± g±maº²yehi, tomaraªkusap±ºibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
203. “Kad±ssu ma½ assagumb±, sabb±laªk±rabh³sit±;
±j±n²y±va j±tiy±, sindhav± s²ghav±han±.
204. “¾r³¼h± g±maº²yehi, illiy±c±padh±ribhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
205. “Kad±ssu ma½ rathasen², sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
206. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
207. “Kad±ssu ma½ soººarath± [sovaººarath± (p². ka.)], sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
208. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
209. “Kad±ssu ma½ sajjhurath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
210. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
211. “Kad±ssu ma½ assarath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
212. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
213. “Kad±ssu ma½ oµµharath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
214. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
215. “Kad±ssu ma½ goºarath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
216. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
217. “Kad±ssu ma½ ajarath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
218. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
219. “Kad±ssu ma½ meº¹arath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
220. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
221. “Kad±ssu ma½ migarath±, sannaddh± ussitaddhaj±;
d²p± athopi veyyaggh±, sabb±laªk±rabh³sit±.
222. “¾r³¼h± g±maº²yehi, c±pahatthehi vammibhi;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
223. “Kad±ssu ma½ hatth±roh±, sabb±laªk±rabh³sit±;
n²lavammadhar± s³r±, tomaraªkusap±ºino;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
224. “Kad±ssu ma½ ass±roh±, sabb±laªk±rabh³sit±;
n²lavammadhar± s³r±, illiy±c±padh±rino;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
225. “Kad±ssu ma½ rath±roh±, sabb±laªk±rabh³sit±;
n²lavammadhar± s³r±, c±pahatth± kal±pino;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
226. “Kad±ssu ma½ dhanuggah±, sabb±laªk±rabh³sit±;
n²lavammadhar± s³r±, c±pahatth± kal±pino;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
227. “Kad±ssu ma½ r±japutt±, sabb±laªk±rabh³sit±;
citravammadhar± s³r±, kañcan±ve¼adh±rino;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
228. “Kad±ssu ma½ ariyagaº±, vatavant± alaªkat±;
haricandanalittaªg±, k±sikuttamadh±rino;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
229. “Kad±ssu ma½ amaccagaº±, sabb±laªk±rabh³sit±;
p²tavammadhar± s³r±, purato gaccham±lino [gaccham±lin² (sy±. ka.)];
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
230. “Kad±ssu ma½ sattasat± bhariy±, sabb±laªk±rabh³sit±;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
231. “Kad±ssu ma½ sattasat± bhariy±, susaññ± tanumajjhim±;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
232. “Kad±ssu ma½ sattasat± bhariy±, assav± piyabh±ºin²;
yanta½ ma½ n±nuyissanti, ta½ kud±ssu bhavissati.
233. “Kad±ha½ patta½ gahetv±na, muº¹o saªgh±µip±ruto;
piº¹ik±ya cariss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
234. “Kad±ha½ pa½suk³l±na½, ujjhit±na½ [ujjhiµµh±na½ (ka.)] mah±pathe;
saªgh±µi½ dh±rayiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
235. “Kad±ha½ satt±hasammeghe [satt±ha½ meghe (s². sy±.)], ovaµµho allac²varo;
piº¹ik±ya cariss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
236. “Kad±ha½ sabbattha gantv± [sabbaha½ µh±na½ (s².), sabbaºha½ gantv± (sy±.), sabb±ha½ µh±na½ (p².), sabbaµµh±na½ (ka.)], rukkh± rukkha½ van± vana½;
anapekkho gamiss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
237. “Kad±ha½ giriduggesu, pah²nabhayabheravo;
adutiyo gamiss±mi [vihariss±mi (s². p².)], ta½ kud±ssu bhavissati.
238. “Kad±ha½ v²ºa½ varujjako [v²ºarujjako (sy±.), v²ºa½ virujjako (ka.)], sattatanti½ manorama½;
citta½ uju½ kariss±mi, ta½ kud±ssu bhavissati.
239. “Kad±ha½ rathak±rova, parikanta½ up±hana½;
k±masaññojane checcha½ [chetv± (ka.)], ye dibbe ye ca m±nuse”.
240. “T± ca sattasat± bhariy±, sabb±laªk±rabh³sit±;
b±h± paggayha pakkandu½, kasm± no vijahissasi.
241. “T± ca sattasat± bhariy±, susaññ± tanumajjhim±;
b±h± paggayha pakkandu½, kasm± no vijahissasi.
242. “T± ca sattasat± bhariy±, assav± piyabh±ºin²;
b±h± paggayha pakkandu½, kasm± no vijahissasi.
243. “T± ca sattasat± bhariy±, sabb±laªk±rabh³sit±;
hitv± sampaddav² [sampadday² (s².)] r±j±, pabbajj±ya purakkhato.
244. “T± ca sattasat± bhariy±, susaññ± tanumajjhim±;
hitv± sampaddav² r±j±, pabbajj±ya purakkhato.
245. “T± ca sattasat± bhariy±, assav± piyabh±ºin²;
hitv± sampaddav² r±j±, pabbajj±ya purakkhato”.
246. “Hitv± satapala½ ka½sa½, sovaººa½ satar±jika½;
aggah² mattika½ patta½, ta½ dutiy±bhisecana½”.
247. “Bhesm± [vesm± (s².), bhi½s± (p².), bh²s± (ka.)] aggisam± j±l±, kos± ¹ayhanti bh±gaso;
rajata½ j±tar³pañca, mutt± ve¼uriy± bah³.
248. “Maºayo saªkhamutt± ca, vatthika½ haricandana½;
ajina½ daº¹abhaº¹añca, loha½ k±¼±yasa½ bah³;
ehi r±ja nivattassu, m± teta½ vinas± dhana½” [vinass± dhana½ (sy±. ka.)].
249. “Susukha½ vata j²v±ma, yesa½ no natthi kiñcana½;
mithil±ya dayham±n±ya, na me kiñci adayhatha”.
250. “Aµaviyo samuppann±, raµµha½ viddha½sayanti ta½;
ehi r±ja nivattassu, m± raµµha½ vinas± ida½”.
251. “Susukha½ vata j²v±ma, yesa½ no natthi kiñcana½;
raµµhe vilumpam±namhi, na [m± (ka.)] me kiñci ah²ratha.
252. “Susukha½ vata j²v±ma, yesa½ no natthi kiñcana½;
p²tibhakkh± bhaviss±ma, dev± ±bhassar± yath±”.
253. “Kimheso mahato ghoso, k± nu g±meva k²¼iy± [g±me kil²liy± (s².)];
samaºa teva [samaºaññeva (s². p².), samaºatveva (sy±.)] pucch±ma, kattheso abhisaµo jano”.
254. “Mama½ oh±ya gacchanta½, ettheso abhisaµo jano;
s²m±tikkamana½ yanta½, munimonassa pattiy±;
missa½ nand²hi gacchanta½, ki½ j±namanupucchasi”.
255. “M±ssu tiººo amaññittha [amaññittho (s². sy±. p².)], sar²ra½ dh±raya½ ima½;
at²raºeyya yamida½ [at²raºeyyamida½ kamma½ (s². sy±. p².)], bah³ hi paripanthayo”.
256. “Ko nu me paripanthassa, mama½ eva½vih±rino;
yo neva diµµhe n±diµµhe, k±m±namabhipatthaye”.
257. “Nidd± tand² vijambhit±, arat² bhattasammado;
±vasanti sar²raµµh±, bah³ hi paripanthayo”.
258. “Kaly±ºa½ vata ma½ bhava½, br±hmaºa manus±sati [manus±sasi (s².)];
br±hmaºa teva [br±hmaºaññeva (s².)] pucch±mi, ko nu tvamasi m±risa”.
259. “N±rado iti me n±ma½ [n±mena (sy±. ka.)], kassapo iti ma½ vid³;
bhoto sak±sam±gacchi½, s±dhu sabbhi sam±gamo.
260. “Tassa te sabbo ±nando, vih±ro upavattatu;
ya½ ³na½ [yad³na½ (s². sy±. p².)] ta½ parip³rehi, khantiy± upasamena ca.
261. “Pas±raya sannatañca, unnatañca pas±raya [pah±raya (sy±. p². ka.)];
kamma½ vijjañca dhammañca, sakkatv±na paribbaja”.
262. “Bah³ hatth² ca asse ca, nagare janapad±ni ca;
hitv± janaka pabbajito, kap±le [kapalle (s². p².)] ratimajjhag±.
263. “Kacci nu te j±napad±, mitt±macc± ca ñ±tak±;
dubbhimaka½su janaka, kasm± te ta½ aruccatha”.
264. “Na mig±jina j±tucche [j±tucca (s². p².)], aha½ kañci kud±cana½;
adhammena jine ñ±ti½, na c±pi ñ±tayo mama½.
265. “Disv±na lokavattanta½, khajjanta½ kaddam²kata½;
haññare bajjhare cettha, yattha sanno [satto (s².)] puthujjano.
Et±ha½ upama½ katv±, bhikkhakosmi mig±jina”.
266. “Ko nu te bhagav± satth±, kasseta½ vacana½ suci;
na hi kappa½ v± vijja½ v±, paccakkh±ya rathesabha.
Samaºa½ ±hu vattanta½, yath± dukkhassatikkamo”.
267. “Na mig±jina j±tucche, aha½ kañci kud±cana½;
samaºa½ br±hmaºa½ v±pi, sakkatv± anup±visi½”.
268. “Mahat± c±nubh±vena, gacchanto siriy± jala½;
g²yam±nesu g²tesu, vajjam±nesu vaggusu.
269. “T³riyat±¼asaªghuµµhe [turiyat±¼itasaªghuµµhe (s². p².)], sammat±lasam±hite;
sa mig±jina maddakkhi½, phali½ [phala½ (s². p². ka.)] amba½ tirocchada½;
haññam±na½ [tujjam±na½ (s².), tudam±na½ (sy±.), taddam±na½ (p².), hatam±na½ (ka.)] manussehi, phalak±mehi jantubhi.
270. “So khoha½ ta½ siri½ hitv±, orohitv± mig±jina;
m³la½ ambassup±gacchi½, phalino nipphalassa ca.
271. “Phali½ [phala½ (s². p². ka.)] amba½ hata½ disv±, viddha½sta½ vina¼²kata½;
atheka½ [atheta½ (s². p².)] itara½ amba½, n²lobh±sa½ manorama½.
272. “Evameva n³namhepi [n³na amhe (s². p².)], issare bahukaºµake;
amitt± no vadhissanti, yath± ambo phal² hato.
273. “Ajinamhi haññate d²pi, n±go dantehi haññate;
dhanamhi dhanino hanti, aniketamasanthava½;
phal² ambo aphalo ca, te satth±ro ubho mama”.
274. “Sabbo jano paby±dhito, r±j± pabbajito iti;
hatth±roh± an²kaµµh±, rathik± pattik±rak±.
275. “Ass±sayitv± janata½, µhapayitv± paµicchada½;
putta½ rajje µhapetv±na, atha pacch± pabbajissasi”.
276. “Catt± may± j±napad±, mitt±macc± ca ñ±tak±;
santi putt± videh±na½, d²gh±vu raµµhava¹¹hano;
te rajja½ k±rayissanti, mithil±ya½ paj±pati”.
277. “Ehi ta½ anusikkh±mi, ya½ v±kya½ mama ruccati;
rajja½ tuva½ k±rayasi [k±rayant² (s². sy±. p².)], p±pa½ duccarita½ bahu½;
k±yena v±c± manas±, yena gacchasi [kañchisi (s². p².)] duggati½.
278. “Paradinnakena paraniµµhitena, piº¹ena y±pehi sa dh²radhammo”;
279. “yopi catutthe bhattak±le na bhuñje, ajuµµham±r²va [ajaddhum±r²va (s².), ajjhuµµham±riva (sy±.), ajaddhum±riva (p².) majjhimanik±ye, aªguttaranik±ye ca passitabba½] khud±ya miyye;
na tveva piº¹a½ lu¼ita½ anariya½, kulaputtar³po sappuriso na seve;
tayida½ na s±dhu tayida½ na suµµhu, sunakhucchiµµhaka½ janaka bhuñjase tuva½”.
280. “Na c±pi me s²vali so abhakkho, ya½ hoti catta½ gihino sunassa v±;
ye keci bhog± idha dhammaladdh±, sabbo so bhakkho anavayoti [anavajjoti (s². p².)] vutto”.
281. “Kum±rike upaseniye, nicca½ nigga¼amaº¹ite;
kasm± te eko bhujo janati, eko te na janat² bhujo”.
282. “Imasmi½ me samaºa hatthe, paµimukk± dun²var± [dun²dhur± (s². p².)];
saªgh±t± [sa½ghaµµ± (sy±. ka.)] j±yate saddo, dutiyasseva s± gati.
283. “Imasmi½ me samaºa hatthe, paµimukko ekan²varo [ekan²dhuro (s². p².)];
so adutiyo na janati, munibh³tova tiµµhati.
284. “Viv±dappatto [viv±damatto (p².)] dutiyo, keneko vivadissati;
tassa te saggak±massa, ekattamuparocata½”.
285. “Suº±si s²vali kath± [g±th± (s². sy±. p².)], kum±riy± pavedit±;
pesiy± [pessiy± (s². p².)] ma½ garahittho, dutiyasseva s± gati.
286. “Aya½ dvedh±patho bhadde, anuciººo path±vihi;
tesa½ tva½ eka½ gaºh±hi, ahameka½ pun±para½.
287. “M±vaca [neva (s². p².), m± ca (sy±. ka.)] ma½ tva½ pati meti, n±ha½ [m±ha½ (s². p².)] bhariy±ti v± puna”;
“imameva kathayant±, th³ºa½ nagarup±gamu½.
288. “Koµµhake usuk±rassa, bhattak±le upaµµhite;
tatr± ca so usuk±ro, (eka½ daº¹a½ uju½ kata½;) [( ) natthi bah³su]
ekañca cakkhu½ niggayha, jimhamekena pekkhati”.
289. “Eva½ no s±dhu passasi, usuk±ra suºohi me;
yadeka½ cakkhu½ niggayha, jimhamekena pekkhasi”.
290. “Dv²hi samaºa cakkh³hi, vis±la½ viya kh±yati;
asampatv± parama½ [para½ (s². p².)] liªga½, nujubh±v±ya kappati.
291. “Ekañca cakkhu½ niggayha, jimhamekena pekkhato;
sampatv± parama½ liªga½, ujubh±v±ya kappati.
292. “Viv±dappatto [viv±damatto (p².)] dutiyo, keneko vivadissati;
tassa te saggak±massa, ekattamuparocata½”.
293. “Suº±si s²vali kath± [g±th± (s². sy±. p².)], usuk±rena vedit±;
pesiy± ma½ garahittho, dutiyasseva s± gati.
294. “Aya½ dvedh±patho bhadde, anuciººo path±vihi;
tesa½ tva½ eka½ gaºh±hi, ahameka½ pun±para½.
295. “M±vaca ma½ tva½ pati meti, n±ha½ bhariy±ti v± puna”;
“muñj±vesik± pav±¼h±, ek± vihara s²val²”ti.

Mah±janakaj±taka½ dutiya½.