414. J±garaj±taka½ (7-2-9)

135. Kodha j±garata½ sutto, kodha suttesu j±garo;
ko mameta½ vij±n±ti, ko ta½ paµibhaº±ti me.
136. Aha½ j±garata½ sutto, aha½ suttesu j±garo;
ahameta½ vij±n±mi, aha½ paµibhaº±mi te.
137. Katha½ j±garata½ sutto, katha½ suttesu j±garo;
katha½ eta½ vij±n±si, katha½ paµibhaº±si me.
138. Ye dhamma½ nappaj±nanti, sa½yamoti damoti ca;
tesu suppam±nesu, aha½ jagg±mi devate.
139. Yesa½ r±go ca doso ca, avijj± ca vir±jit±;
tesu j±garam±nesu, aha½ suttosmi devate.
140. Eva½ j±garata½ sutto, eva½ suttesu j±garo;
evameta½ vij±n±mi, eva½ paµibhaº±mi te.
141. S±dhu j±garata½ sutto, s±dhu suttesu j±garo;
s±dhumeta½ vij±n±si, s±dhu paµibhaº±si meti.

J±garaj±taka½ navama½.