277. Romakaj▒takaŻ (3-3-7)

79. Vass▒ni pa˝˝▒sa sam▒dhik▒ni, vasimha selassa guh▒ya romaka;
asa¬kam▒n▒ abhinibbutatt▒ [abhinibbutacitt▒ (sy▒. ka.)], hatthatta [hatthattha (sy▒.)] m▒yanti mama║╣aj▒ pure.
80. Te d▒ni vakka¬ga kimatthamussuk▒, bhajanti a˝˝aŻ girikandaraŻ dij▒;
na n│na ma˝˝anti mamaŻ yath▒ pure, cirappavutth▒ atha v▒ na te ime.
81. J▒n▒ma taŻ na mayaŻ sampam│╝h▒ [na mayaĺmasma m│╝h▒ (s▓. p▓.)], soyeva tvaŻ te mayamasma n▒˝˝e;
citta˝ca te asmiŻ jane paduÁÁhaŻ, ▒j▓vik▒ [▒j▓vaka (s▓. sy▒.), ▒j▓vika (p▓.)] tena tamuttas▒m▒ti.

Romakaj▒takaŻ sattamaŻ.