2. Dukanip±to

1. Abhir³panand±ther²g±th±

19. [Apa. ther² 2.4.157 apad±nepi] “±tura½ asuci½ p³ti½, passa nande samussaya½;
asubh±ya citta½ bh±vehi, ekagga½ susam±hita½.
20. “Animittañca bh±vehi, m±n±nusayamujjaha;
tato m±n±bhisamay±, upasant± carissas²”ti.
Ittha½ suda½ bhagav± abhir³pananda½ sikkham±na½ im±hi g±th±hi abhiºha½ ovadat²ti [ittha½ suda½ bhagav± abhir³pananda½ sikkham±na½ im±hi g±th±hi abhiºha½ ovadat²ti (ka.)].