Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

Khuddakanik±ye

Suttanip±tap±¼i

1. Uragavaggo

1. Uragasutta½

1. Yo [yo ve (sy±.)] uppatita½ vineti kodha½, visaµa½ sappavisa½va osadhehi [osadhebhi (ka.)];
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ [jiººamiva taca½ (s². sy±. ka½. p².), jiººamiv± taca½ (?)] Pur±ºa½.
2. Yo r±gamudacchid± asesa½, bhisapuppha½va saroruha½ [sareruha½ (ka.)] vigayha;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½, pur±ºa½.
3. Yo taºhamudacchid± asesa½, sarita½ s²ghasara½ visosayitv±;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
4. Yo m±namudabbadh² asesa½, na¼asetu½va sudubbala½ mahogho;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
5. Yo n±jjhagam± bhavesu s±ra½, vicina½ pupphamiva [pupphamiva (bah³su)] udumbaresu;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
6. Yassantarato na santi kop±, itibhav±bhavatañca [itibbhav±bhavatañca (ka.)] v²tivatto;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
7. Yassa vitakk± vidh³pit±, ajjhatta½ suvikappit± ases±;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
8. Yo n±ccas±r² na paccas±r², sabba½ accagam± ima½ papañca½;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
9. Yo n±ccas±r² na paccas±r², sabba½ vitathamidanti ñatv± [utv± (sy±. p². ka.)] loke;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
10. Yo n±ccas±r² na paccas±r², sabba½ vitathamidanti v²talobho;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
11. Yo n±ccas±r² na paccas±r², sabba½ vitathamidanti v²tar±go;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
12. Yo n±ccas±r² na paccas±r², sabba½ vitathamidanti v²tadoso;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
13. Yo n±ccas±r² na paccas±r², sabba½ vitathamidanti v²tamoho;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
14. Yass±nusay± na santi keci, m³l± ca akusal± sam³hat±se;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
15. Yassa darathaj± na santi keci, ora½ ±gaman±ya paccay±se;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
16. Yassa vanathaj± na santi keci, vinibandh±ya bhav±ya hetukapp±;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.
17. Yo n²varaºe pah±ya pañca, anigho tiººakatha½katho visallo;
so bhikkhu jah±ti orap±ra½, urago jiººamivattaca½ pur±ºa½.

Uragasutta½ paµhama½ niµµhita½.