4. Mah±cundasutta½

24. Eka½ samaya½ ±yasm± mah±cundo cet²su viharati sahaj±tiya½. Tatra kho ±yasm± mah±cundo bhikkh³ ±mantesi– “±vuso bhikkhave”ti. “¾vuso”ti kho te bhikkh³ ±yasmato mah±cundassa paccassosu½. ¾yasm± mah±cundo etadavoca–
“ѱºav±da½, ±vuso, bhikkhu vadam±no– ‘j±n±mima½ dhamma½, pass±mima½ dhamman’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho abhibhuyya tiµµhati, doso… moho … kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho abhibhuyya tiµµhati; n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhat²’ti.
“Bh±van±v±da½, ±vuso, bhikkhu vadam±no– ‘bh±vitak±yomhi bh±vitas²lo bh±vitacitto bh±vitapañño’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho abhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho abhibhuyya tiµµhati; n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so … macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhat²’ti.
“ѱºav±dañca, ±vuso, bhikkhu vadam±no bh±van±v±dañca– ‘j±n±mima½ dhamma½, pass±mima½ dhamma½, bh±vitak±yomhi bh±vitas²lo bh±vitacitto bh±vitapañño’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho abhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho abhibhuyya tiµµhati; n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhat²’ti.
“Seyyath±pi ±vuso, puriso daliddova sam±no a¹¹hav±da½ vadeyya, adhanova sam±no dhanav±v±da½ vadeyya, abhogova sam±no bhogav±v±da½ vadeyya. So kismiñcideva dhanakaraº²ye samuppanne na sakkuºeyya upan²h±tu½ dhana½ v± dhañña½ v± rajata½ v± j±tar³pa½ v±. Tamena½ eva½ j±neyyu½– ‘daliddova ayam±yasm± sam±no a¹¹hav±da½ vadeti, adhanova ayam±yasm± sam±no dhanav±v±da½ vadeti, abhogav±va ayam±yasm± sam±no bhogav±v±da½ vadeti. Ta½ kissa hetu? Tath± hi ayam±yasm± kismiñcideva dhanakaraº²ye samuppanne na sakkoti upan²h±tu½ dhana½ v± dhañña½ v± rajata½ v± j±tar³pa½ v±’ti.
“Evameva½ kho, ±vuso, ñ±ºav±dañca bhikkhu vadam±no bh±van±v±dañca– ‘j±n±mima½ dhamma½, pass±mima½ dhamma½, bh±vitak±yomhi bh±vitas²lo bh±vitacitto bh±vitapañño’ti. Ta½ ce, ±vuso, bhikkhu½ lobho abhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho abhibhuyya tiµµhati; n±yam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss± … p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± abhibhuyya tiµµhat²’ti.
“ѱºav±da½, ±vuso, bhikkhu vadam±no– ‘j±n±mima½ dhamma½, pass±mima½ dhamman’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘ayam±yasm± tath± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati; tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhat²’ti.
“Bh±van±v±da½ ±vuso, bhikkhu vadam±no– ‘bh±vitak±yomhi bh±vitas²lo bh±vitacitto bh±vitapañño’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati; tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhat²’ti.
“ѱºav±dañca, ±vuso, bhikkhu vadam±no bh±van±v±dañca– ‘j±n±mima½ dhamma½, pass±mima½ dhamma½, bh±vitak±yomhi bh±vitas²lo bh±vitacitto bh±vitapañño’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati; tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato doso hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhat²’ti.
“Seyyath±pi ±vuso, puriso a¹¹hova sam±no a¹¹hav±da½ vadeyya, dhanav±va sam±no dhanav±v±da½ vadeyya, bhogav±va sam±no bhogav±v±da½ vadeyya. So kismiñcideva dhanakaraº²ye samuppanne sakkuºeyya upan²h±tu½ dhana½ v± dhañña½ v± rajata½ v± j±tar³pa½ v±. Tamena½ eva½ j±neyyu½– ‘a¹¹hova ayam±yasm± sam±no a¹¹hav±da½ vadeti, dhanav±va ayam±yasm± sam±no dhanav±v±da½ vadeti, bhogav±va ayam±yasm± sam±no bhogav±v±da½ vadeti. Ta½ kissa hetu? Tath± hi ayam±yasm± kismiñcideva dhanakaraº²ye samuppanne sakkoti upan²h±tu½ dhana½ v± dhañña½ v± rajata½ v± j±tar³pa½ v±’ti.
Evameva½ kho, ±vuso, ñ±ºav±dañca bhikkhu vadam±no bh±van±v±dañca– ‘j±n±mima½ dhamma½, pass±mima½ dhamma½, bh±vitak±yomhi bh±vitas²lo bh±vitacitto bh±vitapañño’ti. Tañce, ±vuso, bhikkhu½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati, doso… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhati, so evamassa veditabbo– ‘tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato lobho na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ lobho n±bhibhuyya tiµµhati; tath± ayam±yasm± paj±n±ti yath± paj±nato doso na hoti… moho… kodho… upan±ho… makkho… pa¼±so… macchariya½… p±pik± iss±… p±pik± icch± na hoti, tath±hima½ ±yasmanta½ p±pik± icch± n±bhibhuyya tiµµhat²”’ti. Catuttha½.