3. Tatiyasutta½

125. “Dasayime bhikkhave, dhamm± mahapphal± mah±nisa½s±, n±ññatra sugatavinay±. Katame dasa? Samm±diµµhi…pe… samm±vimutti– ime kho bhikkhave, dasa dhamm± mahapphal± mah±nisa½s±, n±ññatra sugatavinay±”ti. Tatiya½.

4. Catutthasutta½

126. “Dasayime, bhikkhave, dhamm± r±gavinayapariyos±n± honti dosavinayapariyos±n± honti mohavinayapariyos±n± honti, n±ññatra sugatavinay±. Katame dasa? Samm±diµµhi…pe… samm±vimutti– ime kho, bhikkhave, dasa dhamm± r±gavinayapariyos±n± honti dosavinayapariyos±n± honti mohavinayapariyos±n± honti, n±ññatra sugatavinay±”ti. Catuttha½.