7. Anariyavoh±rasutta˝

67. “Aµµhime bhikkhave, anariyavoh±r±. Katame aµµha? Adiµµhe diµµhav±dit±, asute sutav±dit±, amute mutav±dit±, avińń±te vińń±tav±dit±, diµµhe adiµµhav±dit±, sute asutav±dit±, mute amutav±dit±, vińń±te avińń±tav±dit±. Ime kho, bhikkhave, aµµha anariyavoh±r±”ti. Sattama˝.

8. Ariyavoh±rasutta˝

68. “Aµµhime, bhikkhave, ariyavoh±r±. Katame aµµha? Adiµµhe adiµµhav±dit±, asute asutav±dit±, amute amutav±dit±, avińń±te avińń±tav±dit±, diµµhe diµµhav±dit±, sute sutav±dit±, mute mutav±dit±, vińń±te vińń±tav±dit±. Ime kho, bhikkhave, aµµha ariyavoh±r±”ti. Aµµhama˝.