(7) 2. Bh³mic±lavaggo

1. Icch±sutta½

61. [A. ni. 8.77] “aµµhime bhikkhave, puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmi½. Katame aµµha? Idha, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya. Tassa uµµhahato ghaµato v±yamato l±bh±ya l±bho nuppajjati. So tena al±bhena socati kilamati paridevati, uratt±¼i½ kandati, sammoha½ ±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya, na ca l±bh², soc² ca paridev² ca, cuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya. Tassa uµµhahato ghaµato v±yamato l±bh±ya l±bho uppajjati. So tena l±bhena majjati pamajjati pam±dam±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya, l±bh² ca mad² ca pam±d² ca, cuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So na uµµhahati na ghaµati na v±yamati l±bh±ya. Tassa anuµµhahato aghaµato av±yamato l±bh±ya l±bho nuppajjati. So tena al±bhena socati, kilamati, paridevati, uratt±¼i½ kandati, sammoha½ ±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, na uµµhahati na ghaµati na v±yamati l±bh±ya, na ca l±bh², soc² ca paridev² ca, cuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So na uµµhahati, na ghaµati, na v±yamati l±bh±ya. Tassa anuµµhahato, aghaµato, av±yamato l±bh±ya l±bho uppajjati. So tena l±bhena majjati, pamajjati, pam±dam±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, na uµµhahati na ghaµati na v±yamati l±bh±ya, l±bh² ca mad² ca, pam±d² ca, cuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya. Tassa uµµhahato ghaµato v±yamato l±bh±ya l±bho nuppajjati. So tena al±bhena na socati na kilamati na paridevati, na uratt±¼i½ kandati, na sammoha½ ±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya, na ca l±bh², na ca soc² na ca paridev², accuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya. Tassa uµµhahato ghaµato v±yamato l±bh±ya l±bho uppajjati. So tena l±bhena na majjati, na pamajjati, na pam±dam±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, uµµhahati ghaµati v±yamati l±bh±ya, l±bh² ca, na ca mad² na ca pam±d², accuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So na uµµhahati, na ghaµati, na v±yamati l±bh±ya. Tassa anuµµhahato, aghaµato, av±yamato l±bh±ya l±bho nuppajjati. So tena al±bhena na socati, na kilamati, na paridevati, na uratt±¼i½ kandati, na sammoha½ ±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, na uµµhahati, na ghaµati, na v±yamati l±bh±ya na ca l±bh², na ca soc² na ca paridev², accuto ca saddhamm±”’.
“Idha pana, bhikkhave, bhikkhuno pavivittassa viharato nir±yattavuttino icch± uppajjati l±bh±ya. So na uµµhahati, na ghaµati, na v±yamati l±bh±ya. Tassa anuµµhahato aghaµato av±yamato l±bh±ya l±bho uppajjati. So tena l±bhena na majjati, na pamajjati, na pam±dam±pajjati. Aya½ vuccati, bhikkhave– ‘bhikkhu iccho viharati l±bh±ya, na uµµhahati, na ghaµati, na v±yamati l±bh±ya, l±bh² ca, na ca mad² na ca pam±d², accuto ca saddhamm± . Ime kho, bhikkhave, aµµha puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmin”ti. Paµhama½.