8. Sa½yogasutta½

51. “Sa½yogavisa½yoga½ vo, bhikkhave, dhammapariy±ya½ desess±mi. Ta½ suº±tha…pe… katamo ca so, bhikkhave, sa½yogo visa½yogo dhammapariy±yo?
“Itth², bhikkhave, ajjhatta½ itthindriya½ manasi karoti– itthikutta½ itth±kappa½ itthividha½ itthicchanda½ itthissara½ itth±laªk±ra½. S± tattha rajjati tatr±bhiramati. S± tattha ratt± tatr±bhirat± bahiddh± purisindriya½ manasi karoti– purisakutta½ puris±kappa½ purisavidha½ purisacchanda½ purisassara½ puris±laªk±ra½. S± tattha rajjati tatr±bhiramati. S± tattha ratt± tatr±bhirat± bahiddh± sa½yoga½ ±kaªkhati. Yañcass± sa½yogapaccay± uppajjati sukha½ somanassa½ tañca ±kaªkhati. Itthatte, bhikkhave, abhirat± satt± purisesu sa½yoga½ gat±. Eva½ kho, bhikkhave, itth² itthatta½ n±tivattati.
“Puriso, bhikkhave, ajjhatta½ purisindriya½ manasi karoti– purisakutta½ puris±kappa½ purisavidha½ purisacchanda½ purisassara½ puris±laªk±ra½. So tattha rajjati tatr±bhiramati. So tattha ratto tatr±bhirato bahiddh± itthindriya½ manasi karoti– itthikutta½ itth±kappa½ itthividha½ itthicchanda½ itthissara½ itth±laªk±ra½. So tattha rajjati tatr±bhiramati. So tattha ratto tatr±bhirato bahiddh± sa½yoga½ ±kaªkhati. Yañcassa sa½yogapaccay± uppajjati sukha½ somanassa½ tañca ±kaªkhati. Purisatte, bhikkhave, abhirat± satt± itth²su sa½yoga½ gat±. Eva½ kho, bhikkhave, puriso purisatta½ n±tivattati. Eva½ kho, bhikkhave, sa½yogo hoti.
“Kathañca, bhikkhave, visa½yogo hoti? Itth², bhikkhave, ajjhatta½ itthindriya½ na manasi karoti– itthikutta½ itth±kappa½ itthividha½ itthicchanda½ itthissara½ itth±laªk±ra½. S± tattha na rajjati, s± tatra n±bhiramati. S± tattha aratt± tatra anabhirat± bahiddh± purisindriya½ na manasi karoti– purisakutta½ puris±kappa½ purisavidha½ purisacchanda½ purisassara½ puris±laªk±ra½. S± tattha na rajjati, tatra n±bhiramati. S± tattha aratt± tatra anabhirat± bahiddh± sa½yoga½ n±kaªkhati. Yañcass± sa½yogapaccay± uppajjati sukha½ somanassa½ tañca n±kaªkhati. Itthatte, bhikkhave anabhirat± satt± purisesu visa½yoga½ gat±. Eva½ kho, bhikkhave, itth² itthatta½ ativattati.
“Puriso, bhikkhave, ajjhatta½ purisindriya½ na manasi karoti– purisakutta½ puris±kappa½ purisavidha½ purisacchanda½ purisassara½ puris±laªk±ra½. So tattha na rajjati, so tatra n±bhiramati. So tattha aratto tatra anabhirato bahiddh± itthindriya½ na manasi karoti– itthikutta½ itth±kappa½ itthividha½ itthicchanda½ itthissara½ itth±laªk±ra½. So tattha na rajjati, tatra n±bhiramati. So tattha aratto tatra anabhirato bahiddh± sa½yoga½ n±kaªkhati. Yañcassa sa½yogapaccay± uppajjati sukha½ somanassa½ tañca n±kaªkhati. Purisatte, bhikkhave, anabhirat± satt± itth²su visa½yoga½ gat±. Eva½ kho, bhikkhave, puriso purisatta½ ativattati. Eva½ kho, bhikkhave, visa½yogo hoti. Aya½ kho, bhikkhave, sa½yogo visa½yogo dhammapariy±yo”ti. Aµµhama½.