8. Santuµµhit±sutta½

114. “Tayome, bhikkhave, dhamm±. Katame tayo? Asantuµµhit±, asampajañña½, mahicchat±. Ime kho, bhikkhave, tayo dhamm±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya tayo dhamm± bh±vetabb±. Katame tayo? Asantuµµhit±ya pah±n±ya santuµµhit± bh±vetabb±, asampajaññassa pah±n±ya sampajañña½ bh±vetabba½, mahicchat±ya pah±n±ya appicchat± bh±vetabb±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya ime tayo dhamm± bh±vetabb±”ti. Aµµhama½.

9. Dovacassat±sutta½

115. “Tayome, bhikkhave, dhamm±. Katame tayo? Dovacassat±, p±pamittat±, cetaso vikkhepo. Ime kho, bhikkhave, tayo dhamm±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya tayo dhamm± bh±vetabb±. Katame tayo? Dovacassat±ya pah±n±ya sovacassat± bh±vetabb±, p±pamittat±ya pah±n±ya kaly±ºamittat± bh±vetabb±, cetaso vikkhepassa pah±n±ya ±n±p±nassati bh±vetabb±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya ime tayo dhamm± bh±vetabb±”ti. Navama½.