(11) 1. Phħsuvihħravaggo

1. Sħrajjasutta½

101. “Pañcime bhikkhave, sekhavesħrajjakaraşħ dhammħ. Katame pañca? Idha, bhikkhave, bhikkhu saddho hoti, s²lavħ hoti, bahussuto hoti, ħraddhav²riyo hoti, paññavħ hoti.
“Ya½, bhikkhave, assaddhassa sħrajja½ hoti, saddhassa ta½ sħrajja½ na hoti. Tasmħya½ dhammo sekhavesħrajjakaraşo.
“Ya½, bhikkhave, duss²lassa sħrajja½ hoti, s²lavato ta½ sħrajja½ na hoti. Tasmħya½ dhammo sekhavesħrajjakaraşo.
“Ya½, bhikkhave, appassutassa sħrajja½ hoti, bahussutassa ta½ sħrajja½ na hoti. Tasmħya½ dhammo sekhavesħrajjakaraşo.
“Ya½, bhikkhave, kus²tassa sħrajja½ hoti, ħraddhav²riyassa ta½ sħrajja½ na hoti. Tasmħya½ dhammo sekhavesħrajjakaraşo.
“Ya½, bhikkhave, duppaññassa sħrajja½ hoti, paññavato ta½ sħrajja½ na hoti. Tasmħya½ dhammo sekhavesħrajjakaraşo. Ime kho, bhikkhave, pañca sekhavesħrajjakaraşħ dhammħ”ti. Paµhama½.