7. Abhiºhapaccavekkhitabbaµh±nasutta½

57. “Pañcim±ni, bhikkhave, µh±n±ni abhiºha½ paccavekkhitabb±ni itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±. Katam±ni pañca? ‘Jar±dhammomhi, jara½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±. ‘By±dhidhammomhi, by±dhi½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±. ‘Maraºadhammomhi, maraºa½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±. ‘Sabbehi me piyehi man±pehi n±n±bh±vo vin±bh±vo’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±. ‘Kammassakomhi, kammad±y±do kammayoni kammabandhu kammapaµisaraºo. Ya½ kamma½ kariss±mi– kaly±ºa½ v± p±paka½ v±– tassa d±y±do bhaviss±m²’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±.
“Kiñca, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘jar±dhammomhi, jara½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±? Atthi, bhikkhave, satt±na½ yobbane yobbanamado, yena madena matt± k±yena duccarita½ caranti, v±c±ya duccarita½ caranti, manas± duccarita½ caranti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato yo yobbane yobbanamado so sabbaso v± pah²yati tanu v± pana hoti. Ida½ kho, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘jar±dhammomhi, jara½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±.
“Kiñca bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘by±dhidhammomhi, by±dhi½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±? Atthi, bhikkhave, satt±na½ ±rogye ±rogyamado, yena madena matt± k±yena duccarita½ caranti, v±c±ya duccarita½ caranti, manas± duccarita½ caranti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato yo ±rogye ±rogyamado so sabbaso v± pah²yati tanu v± pana hoti. Ida½ kho, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘by±dhidhammomhi, by±dhi½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±.
“Kiñca, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘maraºadhammomhi, maraºa½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±? Atthi, bhikkhave, satt±na½ j²vite j²vitamado, yena madena matt± k±yena duccarita½ caranti, v±c±ya duccarita½ caranti, manas± duccarita½ caranti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato yo j²vite j²vitamado so sabbaso v± pah²yati tanu v± pana hoti. Ida½ kho, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘maraºadhammomhi, maraºa½ anat²to’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±.
“Kiñca, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘sabbehi me piyehi man±pehi n±n±bh±vo vin±bh±vo’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±? Atthi, bhikkhave, satt±na½ piyesu man±pesu yo chandar±go yena r±gena ratt± k±yena duccarita½ caranti, v±c±ya duccarita½ caranti, manas± duccarita½ caranti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato yo piyesu man±pesu chandar±go so sabbaso v± pah²yati tanu v± pana hoti. Ida½ kho, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘sabbehi me piyehi man±pehi n±n±bh±vo vin±bh±vo’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±.
“Kiñca, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘kammassakomhi, kammad±y±do kammayoni kammabandhu kammapaµisaraºo, ya½ kamma½ kariss±mi– kaly±ºa½ v± p±paka½ v±– tassa d±y±do bhaviss±m²’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v± Atthi, bhikkhave, satt±na½ k±yaduccarita½ vac²duccarita½ manoduccarita½. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato sabbaso v± duccarita½ pah²yati tanu v± pana hoti. Ida½ kho, bhikkhave, atthavasa½ paµicca ‘kammassakomhi, kammad±y±do kammayoni kammabandhu kammapaµisaraºo, ya½ kamma½ kariss±mi– kaly±ºa½ v± p±paka½ v±– tassa d±y±do bhaviss±m²’ti abhiºha½ paccavekkhitabba½ itthiy± v± purisena v± gahaµµhena v± pabbajitena v±.
“Sa kho [sace (p². ka.)] so, bhikkhave, ariyas±vako iti paµisañcikkhati– ‘na kho ahaññeveko jar±dhammo [ahañceveko jar±dhammomhi (ka.)] jara½ anat²to, atha kho y±vat± satt±na½ ±gati gati cuti upapatti sabbe satt± jar±dhamm± jara½ anat²t±’ti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato maggo sañj±yati. So ta½ magga½ ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tassa ta½ magga½ ±sevato bh±vayato bahul²karoto sa½yojan±ni sabbaso pah²yanti anusay± byant²honti.
“Sa kho so, bhikkhave, ariyas±vako iti paµisañcikkhati– ‘na kho ahaññeveko by±dhidhammo by±dhi½ anat²to, atha kho y±vat± satt±na½ ±gati gati cuti upapatti sabbe satt± by±dhidhamm± by±dhi½ anat²t±’ti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato maggo sañj±yati. So ta½ magga½ ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tassa ta½ magga½ ±sevato bh±vayato bahul²karoto sa½yojan±ni sabbaso pah²yanti, anusay± byant²honti.
“Sa kho so, bhikkhave, ariyas±vako iti paµisañcikkhati– ‘na kho ahaññeveko maraºadhammo maraºa½ anat²to, atha kho y±vat± satt±na½ ±gati gati cuti upapatti sabbe satt± maraºadhamm± maraºa½ anat²t±’ti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato maggo sañj±yati. So ta½ magga½ ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tassa ta½ magga½ ±sevato bh±vayato bahul²karoto sa½yojan±ni sabbaso pah²yanti, anusay± byant²honti.
“Sa kho so, bhikkhave, ariyas±vako iti paµisañcikkhati– ‘na kho mayhevekassa sabbehi piyehi man±pehi n±n±bh±vo vin±bh±vo, atha kho y±vat± satt±na½ ±gati gati cuti upapatti sabbesa½ satt±na½ piyehi man±pehi n±n±bh±vo vin±bh±vo’ti. Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato maggo sañj±yati. So ta½ magga½ ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tassa ta½ magga½ ±sevato bh±vayato bahul²karoto sa½yojan±ni sabbaso pah²yanti, anusay± byant²honti.
“Sa kho so, bhikkhave, ariyas±vako iti paµisañcikkhati– ‘na kho ahaññeveko kammassako kammad±y±do kammayoni kammabandhu kammappaµisaraºo, ya½ kamma½ kariss±mi– kaly±ºa½ v± p±paka½ v±– tassa d±y±do bhaviss±mi; atha kho y±vat± satt±na½ ±gati gati cuti upapatti sabbe satt± kammassak± kammad±y±d± kammayoni kammabandhu kammappaµisaraº±, ya½ kamma½ karissanti– kaly±ºa½ v± p±paka½ v±– tassa d±y±d± bhavissant²’ti Tassa ta½ µh±na½ abhiºha½ paccavekkhato maggo sañj±yati. So ta½ magga½ ±sevati bh±veti bahul²karoti. Tassa ta½ magga½ ±sevato bh±vayato bahul²karoto sa½yojan±ni sabbaso pah²yanti, anusay± byant²hont²”ti.
“By±dhidhamm± jar±dhamm±, atho maraºadhammino;
yath± dhamm± tath± satt± [sant± (sy±. ka½.)], jigucchanti puthujjan±.
“Ahañce ta½ jiguccheyya½, eva½ dhammesu p±ºisu;
na meta½ patir³passa, mama eva½ vih±rino.
“Soha½ eva½ viharanto, ñatv± dhamma½ nir³padhi½;
±rogye yobbanasmiñca, j²vitasmiñca ye mad±.
“Sabbe made abhibhosmi, nekkhamma½ daµµhu khemato [nekkhamme daµµhu khemata½ (a. ni. 3.39) ubhayatthapi aµµhakath±ya sameti];
tassa me ahu uss±ho, nibb±na½ abhipassato.
“N±ha½ bhabbo etarahi, k±m±ni paµisevitu½;
anivatti [anivatt² (?)] Bhaviss±mi, brahmacariyapar±yaºo”ti. Sattama½.