4. Duss²lasutta½

24. [A. ni. 5.168; 6.50; 7.65] “duss²lassa bhikkhave, s²lavipannassa hat³paniso hoti samm±sam±dhi; samm±sam±dhimhi asati samm±sam±dhivipannassa hat³panisa½ hoti yath±bh³tañ±ºadassana½; yath±bh³tañ±ºadassane asati yath±bh³tañ±ºadassanavipannassa hat³paniso hoti nibbid±vir±go; nibbid±vir±ge asati nibbid±vir±gavipannassa hat³panisa½ hoti vimuttiñ±ºadassana½. Seyyath±pi bhikkhave, rukkho s±kh±pal±savipanno. Tassa papaµik±pi na p±rip³ri½ gacchati, tacopi na p±rip³ri½ gacchati, pheggupi na p±rip³ri½ gacchati, s±ropi na p±rip³ri½ gacchati; evameva½ kho, bhikkhave, duss²lassa s²lavipannassa hat³paniso hoti samm±sam±dhi; samm±sam±dhimhi asati samm±sam±dhivipannassa hat³panisa½ hoti yath±bh³tañ±ºadassana½; yath±bh³tañ±ºadassane asati yath±bh³tañ±ºadassanavipannassa hat³paniso hoti nibbid±vir±go; nibbid±vir±ge asati nibbid±vir±gavipannassa hat³panisa½ hoti vimuttiñ±ºadassana½.
“S²lavato, bhikkhave, s²lasampannassa upanisasampanno hoti samm±sam±dhi; samm±sam±dhimhi sati samm±sam±dhisampannassa upanisasampanna½ hoti yath±bh³tañ±ºadassana½; yath±bh³tañ±ºadassane sati yath±bh³tañ±ºadassanasampannassa upanisasampanno hoti nibbid±vir±go; nibbid±vir±ge sati nibbid±vir±gasampannassa upanisasampanna½ hoti vimuttiñ±ºadassana½. Seyyath±pi, bhikkhave, rukkho s±kh±pal±sasampanno. Tassa papaµik±pi p±rip³ri½ gacchati, tacopi p±rip³ri½ gacchati, pheggupi p±rip³ri½ gacchati, s±ropi p±rip³ri½ gacchati; evameva½ kho, bhikkhave, s²lavato s²lasampannassa upanisasampanno hoti samm±sam±dhi; samm±sam±dhimhi sati samm±sam±dhisampannassa upanisasampanna½ hoti yath±bh³tañ±ºadassana½; yath±bh³tañ±ºadassane sati yath±bh³tañ±ºadassanasampannassa upanisasampanno hoti nibbid±vir±go; nibbid±vir±ge sati nibbid±vir±gasampannassa upanisasampanna½ hoti vimuttiñ±ºadassanan”ti. Catuttha½.