7. Dukkath±sutta˝

157. “Pańcanna˝ bhikkhave, puggal±na˝ kath± dukkath± puggale puggala˝ [puggala˝ puggala˝ (s˛. p˛.)] upanidh±ya. Katamesa˝ pańcanna˝? Assaddhassa, bhikkhave, saddh±kath± dukkath±; duss˛lassa s˛lakath± dukkath±; appassutassa b±husaccakath± dukkath±; maccharissa [macchariyassa (s˛. p˛. ka.)] c±gakath± dukkath±; duppańńassa pańń±kath± dukkath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, assaddhassa saddh±kath± dukkath±? Assaddho, bhikkhave, saddh±kath±ya kaccham±n±ya abhisajjati kuppati by±pajjati patitth˛yati kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, saddh±sampada˝ attani na samanupassati [na sampassati (s˛.)], na ca labhati tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± assaddhassa saddh±kath± dukkath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, duss˛lassa s˛lakath± dukkath±? Duss˛lo, bhikkhave, s˛lakath±ya kaccham±n±ya abhisajjati kuppati by±pajjati patitth˛yati kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so bhikkhave, s˛lasampada˝ attani na samanupassati na ca labhati tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± duss˛lassa s˛lakath± dukkath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, appassutassa b±husaccakath± dukkath±? Appassuto, bhikkhave, b±husaccakath±ya kaccham±n±ya abhisajjati kuppati by±pajjati patitth˛yati kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, sutasampada˝ attani na samanupassati, na ca labhati tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± appassutassa b±husaccakath± dukkath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, maccharissa c±gakath± dukkath±? Macchar˛, bhikkhave, c±gakath±ya kaccham±n±ya abhisajjati kuppati by±pajjati patitth˛yati kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, c±gasampada˝ attani na samanupassati na ca labhati tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± maccharissa c±gakath± dukkath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, duppańńassa pańń±kath± dukkath±? Duppańńo, bhikkhave, pańń±kath±ya kaccham±n±ya abhisajjati kuppati by±pajjati patitth˛yati kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, pańń±sampada˝ attani na samanupassati, na ca labhati tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± duppańńassa pańń±kath± dukkath±. Imesa˝ kho, bhikkhave, pańcanna˝ puggal±na˝ kath± dukkath± puggale puggala˝ upanidh±ya.
“Pańcanna˝, bhikkhave, puggal±na˝ kath± sukath± puggale puggala˝ upanidh±ya. Katamesa˝ pańcanna˝? Saddhassa, bhikkhave, saddh±kath± sukath±; s˛lavato s˛lakath± sukath±; bahussutassa b±husaccakath± sukath±; c±gavato c±gakath± sukath±; pańńavato pańń±kath± sukath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, saddhassa saddh±kath± sukath±? Saddho, bhikkhave, saddh±kath±ya kaccham±n±ya n±bhisajjati na kuppati na by±pajjati na patitth˛yati na kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, saddh±sampada˝ attani samanupassati labhati ca tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝ Tasm± saddhassa saddh±kath± sukath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, s˛lavato s˛lakath± sukath±? S˛lav±, bhikkhave, s˛lakath±ya kaccham±n±ya n±bhisajjati na kuppati na by±pajjati na patitth˛yati na kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, s˛lasampada˝ attani samanupassati, labhati ca tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± s˛lavato s˛lakath± sukath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, bahussutassa b±husaccakath± sukath±? Bahussuto, bhikkhave, b±husaccakath±ya kaccham±n±ya n±bhisajjati na kuppati na by±pajjati na patitth˛yati na kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, sutasampada˝ attani samanupassati, labhati ca tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± bahussutassa b±husaccakath± sukath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, c±gavato c±gakath± sukath±? C±gav±, bhikkhave, c±gakath±ya kaccham±n±ya n±bhisajjati na kuppati na by±pajjati na patitth˛yati na kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, c±gasampada˝ attani samanupassati, labhati ca tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± c±gavato c±gakath± sukath±.
“Kasm± ca, bhikkhave, pańńavato pańń±kath± sukath±? Pańńav±, bhikkhave, pańń±kath±ya kaccham±n±ya n±bhisajjati na kuppati na by±pajjati na patitth˛yati na kopańca dosańca appaccayańca p±tukaroti. Ta˝ kissa hetu? Tańhi so, bhikkhave, pańń±sampada˝ attani samanupassati labhati ca tatonid±na˝ p˛tip±mojja˝. Tasm± pańńavato pańń±kath± sukath±. Imesa˝ kho, bhikkhave, pańcanna˝ puggal±na˝ kath± sukath± puggale puggala˝ upanidh±y±”ti. Sattama˝.