5. Dutiyasaddhammasammosasutta½

155. “Pañcime, bhikkhave, dhamm± saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattanti. Katame pañca? Idha, bhikkhave, bhikkh³ dhamma½ na pariy±puºanti– sutta½, geyya½, veyy±karaºa½, g±tha½, ud±na½, itivuttaka½, j±taka½, abbhutadhamma½, vedalla½. Aya½, bhikkhave, paµhamo dhammo saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ na vitth±rena paresa½ desenti. Aya½, bhikkhave, dutiyo dhammo saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ na vitth±rena para½ [paresa½ (s². sy±. ka½. p².), pare (?)] V±centi. Aya½, bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ na vitth±rena sajjh±ya½ karonti. Aya½, bhikkhave, catuttho dhammo saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ na cetas± anuvitakkenti anuvic±renti manas±nupekkhanti. Aya½, bhikkhave, pañcamo dhammo saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattati. Ime kho, bhikkhave, pañca dhamm± saddhammassa sammos±ya antaradh±n±ya sa½vattanti.
“Pañcime, bhikkhave, dhamm± saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattanti. Katame pañca? Idha, bhikkhave, bhikkh³ dhamma½ pariy±puºanti– sutta½, geyya½, veyy±karaºa½, g±tha½, ud±na½, itivuttaka½, j±taka½, abbhutadhamma½, vedalla½. Aya½, bhikkhave, paµhamo dhammo saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ vitth±rena paresa½ desenti. Aya½, bhikkhave, dutiyo dhammo saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ vitth±rena para½ v±centi. Aya½, bhikkhave, tatiyo dhammo saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ vitth±rena sajjh±ya½ karonti. Aya½, bhikkhave, catuttho dhammo saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkh³ yath±suta½ yath±pariyatta½ dhamma½ cetas± anuvitakkenti anuvic±renti manas±nupekkhanti. Aya½, bhikkhave, pañcamo dhammo saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattati. Ime kho, bhikkhave, pañca dhamm± saddhammassa µhitiy± asammos±ya anantaradh±n±ya sa½vattant²”ti. Pañcama½.