2. Dutiyasammattaniy▒masuttaŻ

152. ôPa˝cahi, bhikkhave, dhammehi samann▒gato su║antopi saddhammaŻ abhabbo niy▒maŻ okkamituŻ kusalesu dhammesu sammattaŻ. Katamehi pa˝cahi? KathaŻ paribhoti, kathikaŻ paribhoti, att▒naŻ paribhoti, duppa˝˝o hoti ja╝o e╝am│go, ana˝˝▒te a˝˝▒tam▒n▓ hoti. Imehi kho bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato su║antopi saddhammaŻ abhabbo niy▒maŻ okkamituŻ kusalesu dhammesu sammattaŻ.
ôPa˝cahi bhikkhave, dhammehi samann▒gato su║anto saddhammaŻ bhabbo niy▒maŻ okkamituŻ kusalesu dhammesu sammattaŻ. Katamehi pa˝cahi? Na kathaŻ paribhoti, na kathikaŻ paribhoti, na att▒naŻ paribhoti, pa˝˝av▒ hoti aja╝o ane╝am│go, na ana˝˝▒te a˝˝▒tam▒n▓ hoti. Imehi kho, bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato su║anto saddhammaŻ bhabbo niy▒maŻ okkamituŻ kusalesu dhammesu sammattanöti. DutiyaŻ.