6. Punak│ÁasuttaŻ

16. ôPa˝cim▒ni, bhikkhave, bal▒ni. Katam▒ni pa˝ca? Saddh▒balaŻ, v▓riyabalaŻ, satibalaŻ, sam▒dhibalaŻ, pa˝˝▒balaŻľ im▒ni kho, bhikkhave, pa˝ca bal▒ni. ImesaŻ kho, bhikkhave, pa˝cannaŻ bal▒naŻ etaŻ aggaŻ etaŻ sa¬g▒hikaŻ etaŻ sa¬gh▒taniyaŻ, yadidaŻ pa˝˝▒balaŻ. Seyyath▒pi, bhikkhave, k│Á▒g▒rassa etaŻ aggaŻ etaŻ sa¬g▒hikaŻ etaŻ sa¬gh▒taniyaŻ, yadidaŻ k│ÁaŻ. EvamevaŻ kho, bhikkhave, imesaŻ pa˝cannaŻ bal▒naŻ etaŻ aggaŻ etaŻ sa¬g▒hikaŻ etaŻ sa¬gh▒taniyaŻ, yadidaŻ pa˝˝▒balanöti. ChaÁÁhaŻ.