5. Nirayasutta˝

145. “Pańcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata˝ nikkhitto eva˝ niraye. Katamehi pańcahi? P±ş±tip±t˛ hoti, adinn±d±y˛ hoti, k±mesumicch±c±r˛ hoti, mus±v±d˛ hoti, sur±merayamajjapam±daµµh±y˛ hoti. Imehi kho, bhikkhave, pańcahi dhammehi samann±gato yath±bhata˝ nikkhitto eva˝ niraye.
“Pańcahi bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata˝ nikkhitto eva˝ sagge. Katamehi pańcahi? P±ş±tip±t± paµivirato hoti, adinn±d±n± paµivirato hoti, k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, mus±v±d± paµivirato hoti, sur±merayamajjapam±daµµh±n± paµivirato hoti. Imehi kho, bhikkhave, pańcahi dhammehi samann±gato yath±bhata˝ nikkhitto eva˝ sagge”ti. Pańcama˝.