2. Dutiyacakk▒nuvattanasuttaŻ

132. ôPa˝cahi, bhikkhave, a¬gehi samann▒gato ra˝˝o cakkavattissa jeÁÁho putto pitar▒ pavattitaŻ cakkaŻ dhammeneva anuppavatteti; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ kenaci manussabh│tena paccatthikena p▒║in▒.
ôKatamehi pa˝cahi? Idha, bhikkhave, ra˝˝o cakkavattissa jeÁÁho putto attha˝˝│ ca hoti, dhamma˝˝│ ca, matta˝˝│ ca, k▒la˝˝│ ca, parisa˝˝│ ca. Imehi kho, bhikkhave, pa˝cahi a¬gehi samann▒gato ra˝˝o cakkavattissa jeÁÁho putto pitar▒ pavattitaŻ cakkaŻ dhammeneva anuppavatteti; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ kenaci manussabh│tena paccatthikena p▒║in▒.
ôEvamevaŻ kho, bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato s▒riputto tath▒gatena anuttaraŻ dhammacakkaŻ pavattitaŻ sammadeva anuppavatteti; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ sama║ena v▒ br▒hma║ena v▒ devena v▒ m▒rena v▒ brahmun▒ v▒ kenaci v▒ lokasmiŻ.
ôKatamehi pa˝cahi? Idha, bhikkhave, s▒riputto attha˝˝│, dhamma˝˝│, matta˝˝│ k▒la˝˝│, parisa˝˝│. Imehi kho, bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato s▒riputto tath▒gatena anuttaraŻ dhammacakkaŻ pavattitaŻ sammadeva anuppavatteti; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ sama║ena v▒ br▒hma║ena v▒ devena v▒ m▒rena v▒ brahmun▒ v▒ kenaci v▒ lokasminöti. DutiyaŻ.