(14) 4. R▒javaggo

1. PaÁhamacakk▒nuvattanasuttaŻ

131. ôPa˝cahi bhikkhave, a¬gehi samann▒gato r▒j▒ cakkavatt▓ dhammeneva cakkaŻ vatteti [pavatteti (sy▒. p▓. ka.)]; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ [appativattiyaŻ (s▓.)] kenaci manussabh│tena paccatthikena p▒║in▒.
ôKatamehi pa˝cahi? Idha, bhikkhave, r▒j▒ cakkavatt▓ attha˝˝│ ca hoti, dhamma˝˝│ ca, matta˝˝│ ca, k▒la˝˝│ ca, parisa˝˝│ ca. Imehi kho, bhikkhave, pa˝cahi a¬gehi samann▒gato r▒j▒ cakkavatt▓ dhammeneva cakkaŻ pavatteti; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ kenaci manussabh│tena paccatthikena p▒║in▒.
ôEvamevaŻ kho, bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato tath▒gato arahaŻ samm▒sambuddho dhammeneva anuttaraŻ dhammacakkaŻ pavatteti; taŻ hoti cakkaŻ appaÁivattiyaŻ sama║ena v▒ br▒hma║ena v▒ devena v▒ m▒rena v▒ brahmun▒ v▒ kenaci v▒ lokasmiŻ.
ôKatamehi pa˝cahi? Idha, bhikkhave, tath▒gato arahaŻ samm▒sambuddho attha˝˝│, dhamma˝˝│, matta˝˝│, k▒la˝˝│, parisa˝˝│. Imehi kho, bhikkhave, pa˝cahi dhammehi samann▒gato tath▒gato arahaŻ samm▒sambuddho dhammeneva anuttaraŻ dhammacakkaŻ pavatteti; taŻ hoti dhammacakkaŻ appaÁivattiyaŻ sama║ena v▒ br▒hma║ena v▒ devena v▒ m▒rena v▒ brahmun▒ v▒ kenaci v▒ lokasminöti. PaÁhamaŻ.