5. Maccharin²sutta½

115. “Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ niraye. Katamehi pañcahi? ¾v±samaccharin² hoti, kulamaccharin² hoti, l±bhamaccharin² hoti, vaººamaccharin² hoti, dhammamaccharin² hoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ niraye.
“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ sagge. Katamehi pañcahi? Na ±v±samaccharin² hoti, na kulamaccharin² hoti, na l±bhamaccharin² hoti, na vaººamaccharin² hoti, na dhammamaccharin² hoti Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ sagge”ti. Pañcama½.