(10) 5. Kakudhavaggo

1-2. Sampad▒suttadvayava║║an▒

91-92. Pa˝camassa paÁhame pa˝ca sampad▒ missik▒ kathit▒. Dutiye purim▒ catasso missik▒, pa˝cam▓ lokik▒va.

3. By▒kara║asuttava║║an▒

93. Tatiye a˝˝▒by▒kara║▒n▓ti arahattaby▒kara║▒ni. Mandatt▒ti mandabh▒vena a˝˝▒║ena. Mom│hatt▒ti atim│╝habh▒vena. A˝˝aŻ by▒karot▓ti arahattaŻ pattosm▓ti katheti. Icch▒pakatoti icch▒ya abhibh│to. Adhim▒nen▒ti adhigatam▒nena. Sammadev▒ti hetun▒ nayena k▒ra║eneva.