6. R±gavinayasutta˝

96. “Catt±rome bhikkhave, puggal± santo sa˝vijjam±n± lokasmi˝. Katame catt±ro? Attahit±ya paµipanno no parahit±ya, parahit±ya paµipanno no attahit±ya, nevattahit±ya paµipanno no parahit±ya, attahit±ya ceva paµipanno parahit±ya ca.
“Kathańca, bhikkhave, puggalo attahit±ya paµipanno hoti no parahit±ya? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo attan± r±gavinay±ya paµipanno hoti, no para˝ r±gavinay±ya sam±dapeti; attan± dosavinay±ya paµipanno hoti, no para˝ dosavinay±ya sam±dapeti; attan± mohavinay±ya paµipanno hoti, no para˝ mohavinay±ya sam±dapeti. Eva˝ kho, bhikkhave, puggalo attahit±ya paµipanno hoti, no parahit±ya.
“Kathańca, bhikkhave, puggalo parahit±ya paµipanno hoti, no attahit±ya? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo attan± na r±gavinay±ya paµipanno hoti, para˝ r±gavinay±ya sam±dapeti; attan± na dosavinay±ya paµipanno hoti, para˝ dosavinay±ya sam±dapeti; attan± na mohavinay±ya paµipanno hoti, para˝ mohavinay±ya sam±dapeti. Eva˝ kho, bhikkhave, puggalo parahit±ya paµipanno hoti, no attahit±ya.
“Kathańca, bhikkhave, puggalo nevattahit±ya paµipanno hoti, no parahit±ya? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo attan± na r±gavinay±ya paµipanno hoti, no para˝ r±gavinay±ya sam±dapeti; attan± na dosavinay±ya paµipanno hoti, no para˝ dosavinay±ya sam±dapeti; attan± na mohavinay±ya paµipanno hoti, no para˝ mohavinay±ya sam±dapeti. Eva˝ kho, bhikkhave, puggalo nevattahit±ya paµipanno hoti, no parahit±ya.
“Kathańca, bhikkhave, puggalo attahit±ya ceva paµipanno hoti parahit±ya ca? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo attan± ca r±gavinay±ya paµipanno hoti, parańca r±gavinay±ya sam±dapeti; attan± ca dosavinay±ya paµipanno hoti, parańca dosavinay±ya sam±dapeti; attan± ca mohavinay±ya paµipanno hoti, parańca mohavinay±ya sam±dapeti. Eva˝ kho, bhikkhave puggalo attahit±ya ceva paµipanno hoti parahit±ya ca. Ime kho, bhikkhave, catt±ro puggal± santo sa˝vijjam±n± lokasmin”ti. Chaµµha˝.