10. KammasuttaŻ

263. ôCat│hi, bhikkhave, dhammehi samann▒gato b▒lo abyatto asappuriso khataŻ upahataŻ att▒naŻ pariharati, s▒vajjo ca hoti s▒nuvajjo vi˝˝│naŻ, bahu˝ca apu˝˝aŻ pasavati. Katamehi cat│hi? S▒vajjena k▒yakammena, s▒vajjena vac▓kammena, s▒vajjena manokammena, s▒vajj▒ya diÁÁhiy▒ľ imehi kho, bhikkhave, cat│hi dhammehi samann▒gato b▒lo abyatto asappuriso khataŻ upahataŻ att▒naŻ pariharati, s▒vajjo ca hoti s▒nuvajjo vi˝˝│naŻ, bahu˝ca apu˝˝aŻ pasavati.
ôCat│hi, bhikkhave, dhammehi samann▒gato pa║╣ito viyatto sappuriso akkhataŻ anupahataŻ att▒naŻ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo vi˝˝│naŻ, bahu˝ca pu˝˝aŻ pasavati. Katamehi cat│hi? Anavajjena k▒yakammena, anavajjena vac▓kammena, anavajjena manokammena, anavajj▒ya diÁÁhiy▒ľ imehi kho, bhikkhave, cat│hi dhammehi samann▒gato pa║╣ito viyatto sappuriso akkhataŻ anupahataŻ att▒naŻ pariharati, anavajjo ca hoti ananuvajjo vi˝˝│naŻ, bahu˝ca pu˝˝aŻ pasavat▓öti. DasamaŻ.

Abhi˝˝▒vaggo chaÁÁho.

Tassudd▒naŻľ
Abhi˝˝▒ pariyesan▒, sa¬gahaŻ m▒lukyaputto;
kulaŻ dve ca ▒j▒n▓y▒, balaŻ ara˝˝akammun▒ti.