3. Sikkh±nisa½sasutta½

245. “Sikkh±nisa½samida½, bhikkhave, brahmacariya½ vussati paññuttara½ vimuttis±ra½ sat±dhipateyya½. Kathañca, bhikkhave, sikkh±nisa½sa½ hoti? Idha, bhikkhave, may± s±vak±na½ ±bhisam±c±rik± sikkh± paññatt± appasann±na½ pas±d±ya pasann±na½ bhiyyobh±v±ya. Yath± yath±, bhikkhave, may± s±vak±na½ ±bhisam±c±rik± sikkh± paññatt± appasann±na½ pas±d±ya pasann±na½ bhiyyobh±v±ya tath± tath± so tass± sikkh±ya akhaº¹ak±r² hoti acchiddak±r² asabalak±r² akamm±sak±r², sam±d±ya sikkhati sikkh±padesu.
“Puna capara½, bhikkhave, may± s±vak±na½ ±dibrahmacariyik± sikkh± paññatt± sabbaso samm± dukkhakkhay±ya. Yath± yath±, bhikkhave, may± s±vak±na½ ±dibrahmacariyik± sikkh± paññatt± sabbaso samm± dukkhakkhay±ya tath± tath± so tass± sikkh±ya akhaº¹ak±r² hoti acchiddak±r² asabalak±r² akamm±sak±r², sam±d±ya sikkhati sikkh±padesu. Eva½ kho, bhikkhave, sikkh±nisa½sa½ hoti.
“Kathañca, bhikkhave, paññuttara½ hoti? Idha, bhikkhave, may± s±vak±na½ dhamm± desit± sabbaso samm± dukkhakkhay±ya. Yath± yath±, bhikkhave, may± s±vak±na½ dhamm± desit± sabbaso samm± dukkhakkhay±ya tath± tath±ssa te dhamm± paññ±ya samavekkhit± honti. Eva½ kho, bhikkhave, paññuttara½ hoti.
“Kathañca bhikkhave, vimuttis±ra½ hoti? Idha, bhikkhave, may± s±vak±na½ dhamm± desit± sabbaso samm± dukkhakkhay±ya. Yath± yath±, bhikkhave, may± s±vak±na½ dhamm± desit± sabbaso samm± dukkhakkhay±ya tath± tath±ssa te dhamm± vimuttiy± phusit± honti. Eva½ kho, bhikkhave, vimuttis±ra½ hoti.
“Kathañca, bhikkhave, sat±dhipateyya½ hoti? ‘Iti aparip³ra½ v± ±bhisam±c±rika½ sikkha½ parip³ress±mi, parip³ra½ v± ±bhisam±c±rika½ sikkha½ tattha tattha paññ±ya anuggahess±m²’ti– ajjhatta½yeva sati s³paµµhit± hoti. ‘Iti aparip³ra½ v± ±dibrahmacariyika½ sikkha½ parip³ress±mi, parip³ra½ v± ±dibrahmacariyika½ sikkha½ tattha tattha paññ±ya anuggahess±m²’ti– ajjhatta½yeva sati s³paµµhit± hoti. ‘Iti asamavekkhita½ v± dhamma½ paññ±ya samavekkhiss±mi, samavekkhita½ v± dhamma½ tattha tattha paññ±ya anuggahess±m²’ti– ajjhatta½yeva sati s³paµµhit± hoti. ‘Iti aphusita½ v± dhamma½ vimuttiy± phusiss±mi, phusita½ v± dhamma½ tattha tattha paññ±ya anuggahess±m²’ti– ajjhatta½yeva sati s³paµµhit± hoti. Eva½ kho, bhikkhave, sat±dhipateyya½ hoti. ‘Sikkh±nisa½samida½, bhikkhave, brahmacariya½ vussati paññuttara½ vimuttis±ra½ sat±dhipateyyan’ti, iti ya½ ta½ vutta½ idameta½ paµicca vuttan”ti. Tatiya½.