6. Ariyamaggasutta½

237. “Catt±rim±ni, bhikkhave, kamm±ni may± saya½ abhiññ± sacchikatv± pavedit±ni. Katam±ni catt±ri? Atthi, bhikkhave, kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½; atthi, bhikkhave, kamma½ sukka½ sukkavip±ka½; atthi, bhikkhave, kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½; atthi, bhikkhave, kamma½ akaºha-asukka½ akaºha-asukkavip±ka½ kammakkhay±ya sa½vattati.
“Katamañca, bhikkhave, kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½? Idha, bhikkhave, ekacco saby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti…pe… ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½.
“Katamañca bhikkhave, kamma½ sukka½ sukkavip±ka½? Idha bhikkhave, ekacco aby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti…pe… ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ sukka½ sukkavip±ka½.
“Katamañca, bhikkhave, kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½? Idha, bhikkhave, ekacco saby±bajjhampi aby±bajjhampi k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti…pe… ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½.
“Katamañca, bhikkhave, kamma½ akaºha-asukka½ akaºha-asukkavip±ka½ kammakkhay±ya sa½vattati? Samm±diµµhi…pe… samm±sam±dhi. Ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ akaºha-asukka½ akaºha-asukkavip±ka½ kammakkhay±ya sa½vattati. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri kamm±ni may± saya½ abhiññ± sacchikatv± pavedit±n²”ti. Chaµµha½.