2. Vitth±rasutta½

233. “Catt±rim±ni, bhikkhave, kamm±ni may± saya½ abhiññ± sacchikatv± pavedit±ni. Katam±ni catt±ri? Atthi, bhikkhave, kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½; atthi, bhikkhave, kamma½ sukka½ sukkavip±ka½; atthi, bhikkhave kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½; atthi, bhikkhave, kamma½ akaºha-asukka½ akaºha-asukkavip±ka½ kammakkhay±ya sa½vattati.
“Katamañca, bhikkhave, kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½? Idha, bhikkhave, ekacco saby±bajjha½ [saby±pajjha½ (sabbattha)] k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharoti. So saby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharitv± saby±bajjha½ loka½ upapajjati. Tamena½ saby±bajjha½ loka½ upapanna½ sam±na½ saby±bajjh± phass± phusanti. So saby±bajjhehi phassehi phuµµho sam±no saby±bajjha½ vedana½ vediyati [vedayati (ka.) a. ni. 6.63] ekantadukkha½, seyyath±pi satt± nerayik±. Ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½.
“Katamañca bhikkhave, kamma½ sukka½ sukkavip±ka½? Idha, bhikkhave, ekacco aby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti, aby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharoti, aby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharoti. So aby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharitv±, aby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharitv±, aby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharitv± aby±bajjha½ loka½ upapajjati. Tamena½ aby±bajjha½ loka½ upapanna½ sam±na½ aby±bajjh± phass± phusanti. So aby±bajjhehi phassehi phuµµho sam±no aby±bajjha½ vedana½ vediyati ekantasukha½, seyyath±pi dev± subhakiºh±. Ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ sukka½ sukkavip±ka½.
“Katamañca, bhikkhave, kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½? Idha, bhikkhave, ekacco saby±bajjhampi aby±bajjhampi k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjhampi aby±bajjhampi vac²saªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjhampi aby±bajjhampi manosaªkh±ra½ abhisaªkharoti. So saby±bajjhampi aby±bajjhampi k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjhampi aby±bajjhampi vac²saªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjhampi aby±bajjhampi manosaªkh±ra½ abhisaªkharitv± saby±bajjhampi aby±bajjhampi loka½ upapajjati. Tamena½ saby±bajjhampi aby±bajjhampi loka½ upapanna½ sam±na½ saby±bajjh±pi aby±bajjh±pi phass± phusanti. So saby±bajjhehipi aby±bajjhehipi phassehi phuµµho sam±no saby±bajjhampi aby±bajjhampi vedana½ vediyati vokiººasukhadukkha½, seyyath±pi manuss± ekacce ca dev± ekacce ca vinip±tik±. Ida½ vuccati, bhikkhave, kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½.
“Katamañca, bhikkhave, kamma½ akaºha-asukka½ akaºha-asukkavip±ka½ kammakkhay±ya sa½vattati? Tatra, bhikkhave, yamida½ kamma½ kaºha½ kaºhavip±ka½ tassa pah±n±ya y± cetan±, yamida½ [yampida½ (s². sy±. ka½. p².)] kamma½ sukka½ sukkavip±ka½ tassa pah±n±ya y± cetan±, yamida½ [yampida½ (s². sy±. ka½. p².)] kamma½ kaºhasukka½ kaºhasukkavip±ka½ tassa pah±n±ya y± cetan±– ida½ vuccati, bhikkhave kamma½ akaºha-asukka½ akaºha-asukkavip±ka½ kammakkhay±ya sa½vattati. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri kamm±ni may± saya½ abhiññ± sacchikatv± pavedit±n²”ti. Dutiya½.