3. Sattakammasutta˝

203. “Asappurisańca vo, bhikkhave, desess±mi, asappurisena asappurisatarańca sappurisańca, sappurisena sappurisatarańca. Ta˝ suş±tha…pe….
“Katamo ca, bhikkhave, asappuriso? Idha, bhikkhave, ekacco p±ş±tip±t˛ hoti, adinn±d±y˛ hoti, k±mesumicch±c±r˛ hoti, mus±v±d˛ hoti, pisuşav±co hoti, pharusav±co hoti, samphappal±p˛ hoti. Aya˝ vuccati, bhikkhave, asappuriso.
“Katamo ca, bhikkhave, asappurisena asappurisataro? Idha, bhikkhave, ekacco attan± ca p±ş±tip±t˛ hoti, parańca p±ş±tip±te sam±dapeti; attan± ca adinn±d±y˛ hoti, parańca adinn±d±ne sam±dapeti; attan± ca k±mesumicch±c±r˛ hoti, parańca k±mesumicch±c±re sam±dapeti; attan± ca mus±v±d˛ hoti, parańca mus±v±de sam±dapeti; attan± ca pisuşav±co hoti, parańca pisuş±ya v±c±ya sam±dapeti; attan± ca pharusav±co hoti, parańca pharus±ya v±c±ya sam±dapeti; attan± ca samphappal±p˛ hoti, parańca samphappal±pe sam±dapeti. Aya˝ vuccati, bhikkhave, asappurisena asappurisataro.
“Katamo ca, bhikkhave, sappuriso? Idha, bhikkhave, ekacco p±ş±tip±t± paµivirato hoti, adinn±d±n± paµivirato hoti, k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, mus±v±d± paµivirato hoti, pisuş±ya v±c±ya paµivirato hoti, pharus±ya v±c±ya paµivirato, hoti, samphappal±p± paµivirato hoti. Aya˝ vuccati, bhikkhave, sappuriso.
“Katamo ca, bhikkhave, sappurisena sappurisataro? Idha bhikkhave, ekacco attan± ca p±ş±tip±t± paµivirato hoti, parańca p±ş±tip±t± veramaşiy± sam±dapeti; attan± ca adinn±d±n± paµivirato hoti, parańca adinn±d±n± veramaşiy± sam±dapeti; attan± ca k±mesumicch±c±r± paµivirato hoti, parańca k±mesumicch±c±r± veramaşiy± sam±dapeti; attan± ca mus±v±d± paµivirato hoti, parańca mus±v±d± veramaşiy± sam±dapeti; attan± ca pisuş±ya v±c±ya paµivirato hoti, parańca pisuş±ya v±c±ya veramaşiy± sam±dapeti; attan± ca pharus±ya v±c±ya paµivirato hoti, parańca pharus±ya v±c±ya veramaşiy± sam±dapeti; attan± ca samphappal±p± paµivirato hoti, parańca samphappal±p± veramaşiy± sam±dapeti. Aya˝ vuccati, bhikkhave, sappurisena sappurisataro”ti. Tatiya˝.