7. Dutiyas²lasutta½

137. “Catt±rome, bhikkhave, puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmi½. Katame catt±ro? Idha bhikkhave, ekacco puggalo na s²lagaru hoti na s²l±dhipateyyo, na sam±dhigaru hoti na sam±dh±dhipateyyo, na paññ±garu hoti na paññ±dhipateyyo.
“Idha pana, bhikkhave, ekacco puggalo s²lagaru hoti s²l±dhipateyyo, na sam±dhigaru hoti na sam±dh±dhipateyyo, na paññ±garu hoti na paññ±dhipateyyo.
“Idha pana, bhikkhave, ekacco puggalo s²lagaru hoti s²l±dhipateyyo, sam±dhigaru hoti sam±dh±dhipateyyo, na paññ±garu hoti na paññ±dhipateyyo.
“Idha pana, bhikkhave, ekacco puggalo s²lagaru hoti s²l±dhipateyyo, sam±dhigaru hoti sam±dh±dhipateyyo, paññ±garu hoti paññ±dhipateyyo. Ime kho, bhikkhave, catt±ro puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmin”ti. Sattama½.