8. Sa˝vejan˛yasutta˝

118. “Catt±rim±ni, bhikkhave, saddhassa kulaputtassa dassan˛y±ni sa˝vejan˛y±ni µh±n±ni. Katam±ni catt±ri? ‘Idha tath±gato j±to’ti, bhikkhave, saddhassa kulaputtassa dassan˛ya˝ sa˝vejan˛ya˝ µh±na˝. ‘Idha tath±gato anuttara˝ samm±sambodhi˝ abhisambuddho’ti, bhikkhave, saddhassa kulaputtassa dassan˛ya˝ sa˝vejan˛ya˝ µh±na˝. ‘Idha tath±gato anuttara˝ dhammacakka˝ pavattes˛’ti, bhikkhave, saddhassa kulaputtassa dassan˛ya˝ sa˝vejan˛ya˝ µh±na˝. ‘Idha tath±gato anup±dises±ya nibb±nadh±tuy± parinibbuto’ti bhikkhave, saddhassa kulaputtassa dassan˛ya˝ sa˝vejan˛ya˝ µh±na˝. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri saddhassa kulaputtassa dassan˛y±ni sa˝vejan˛y±ni µh±n±n˛”ti. Aµµhama˝.