5. Ýh±nasutta˝

115. “Catt±rim±ni, bhikkhave, µh±n±ni. Katam±ni catt±ri? Atthi, bhikkhave, µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati. Atthi, bhikkhave, µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati. Atthi, bhikkhave, µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati. Atthi, bhikkhave, µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati.
“Tatra, bhikkhave, yamida˝ [yadida˝ (sy±. ka˝. ka.)] µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati– ida˝, bhikkhave, µh±na˝ ubhayeneva na kattabba˝ mańńati [pańń±yati (?)]. Yampida˝ [yadida˝ (ka.)] µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; imin±pi na˝ [ta˝ (s˛. p˛.) sy±mapotthake natthi] na kattabba˝ mańńati. Yampida˝ µh±na˝ kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati; imin±pi na˝ [ta˝ (p˛.) s˛. sy±. potthakesu natthi] na kattabba˝ mańńati. Ida˝, bhikkhave, µh±na˝ ubhayeneva na kattabba˝ mańńati.
“Tatra, bhikkhave, yamida˝ µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati– imasmi˝, bhikkhave, µh±ne b±lo ca paşąito ca veditabbo purisath±me purisav˛riye purisaparakkame. Na, bhikkhave, b±lo iti paµisańcikkhati– ‘kińc±pi kho ida˝ µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; atha carahida˝ µh±na˝ kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattat˛’ti. So ta˝ µh±na˝ na karoti. Tassa ta˝ µh±na˝ akayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati. Paşąito ca kho, bhikkhave, iti paµisańcikkhati– ‘kińc±pi kho ida˝ µh±na˝ aman±pa˝ k±tu˝; atha carahida˝ µh±na˝ kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattat˛’ti. So ta˝ µh±na˝ karoti. Tassa ta˝ µh±na˝ kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati.
“Tatra, bhikkhave, yamida˝ [yadida˝ (sy±. ka˝.)] µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝; tańca kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati– imasmimpi, bhikkhave, µh±ne b±lo ca paşąito ca veditabbo purisath±me purisav˛riye purisaparakkame. Na, bhikkhave, b±lo iti paµisańcikkhati– ‘kińc±pi kho ida˝ µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝; atha carahida˝ µh±na˝ kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattat˛’ti. So ta˝ µh±na˝ karoti. Tassa ta˝ µh±na˝ kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattati. Paşąito ca kho, bhikkhave, iti paµisańcikkhati– ‘kińc±pi kho ida˝ µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝; atha carahida˝ µh±na˝ kayiram±na˝ anatth±ya sa˝vattat˛’ti. So ta˝ µh±na˝ na karoti. Tassa ta˝ µh±na˝ akayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati.
“Tatra, bhikkhave, yamida˝ µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝, tańca kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati– ida˝, bhikkhave, µh±na˝ ubhayeneva kattabba˝ mańńati. Yampida˝ µh±na˝ man±pa˝ k±tu˝, imin±pi na˝ kattabba˝ mańńati; yampida˝ µh±na˝ kayiram±na˝ atth±ya sa˝vattati, imin±pi na˝ kattabba˝ mańńati. Ida˝, bhikkhave, µh±na˝ ubhayeneva kattabba˝ mańńati. Im±ni kho, bhikkhave, catt±ri µh±n±n˛”ti. Pańcama˝.