9. Rukkhasutta½

109. “Catt±rome, bhikkhave, rukkh±. Katame catt±ro? Pheggu pheggupariv±ro, pheggu s±rapariv±ro, s±ro pheggupariv±ro, s±ro s±rapariv±ro– ime kho, bhikkhave, catt±ro rukkh±. Evameva½ kho, bhikkhave, catt±ro rukkh³pam± puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmi½. Katame catt±ro? Pheggu pheggupariv±ro, pheggu s±rapariv±ro, s±ro pheggupariv±ro, s±ro s±rapariv±ro.
“Kathañca bhikkhave, puggalo pheggu hoti pheggupariv±ro? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo duss²lo hoti p±padhammo; paris±pissa hoti duss²l± p±padhamm±. Eva½ kho, bhikkhave, puggalo pheggu hoti pheggupariv±ro. Seyyath±pi so, bhikkhave, rukkho pheggu pheggupariv±ro; tath³pam±ha½, bhikkhave, ima½ puggala½ vad±mi.
“Kathañca bhikkhave, puggalo pheggu hoti s±rapariv±ro? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo duss²lo hoti p±padhammo; paris± ca khvassa hoti s²lavat² kaly±ºadhamm±. Eva½ kho, bhikkhave, puggalo pheggu hoti s±rapariv±ro. Seyyath±pi so, bhikkhave, rukkho pheggu s±rapariv±ro; tath³pam±ha½, bhikkhave, ima½ puggala½ vad±mi.
“Kathañca, bhikkhave, puggalo s±ro hoti pheggupariv±ro? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo s²lav± hoti kaly±ºadhammo; paris± ca khvassa hoti duss²l± p±padhamm±. Eva½ kho, bhikkhave, puggalo s±ro hoti pheggupariv±ro. Seyyath±pi so, bhikkhave, rukkho s±ro pheggupariv±ro; tath³pam±ha½, bhikkhave, ima½ puggala½ vad±mi.
“Kathañca, bhikkhave, puggalo s±ro hoti s±rapariv±ro? Idha bhikkhave, ekacco puggalo s²lav± hoti kaly±ºadhammo; paris±pissa hoti s²lavat² kaly±ºadhamm±. Eva½ kho, bhikkhave, puggalo s±ro hoti s±rapariv±ro. Seyyath±pi so, bhikkhave, rukkho s±ro s±rapariv±ro; tath³pam±ha½, bhikkhave, ima½ puggala½ vad±mi. Ime kho, bhikkhave, catt±ro rukkh³pam± puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmin”ti [pu. pa. 170]. Navama½.