3. Saªkh±rasutta½

23. “Tayome, bhikkhave, puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmi½. Katame tayo? Idha, bhikkhave, ekacco puggalo saby±bajjha½ [saby±pajjha½ (sabbattha) evamuparipi] k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharoti. So saby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharitv± saby±bajjha½ loka½ upapajjati. Tamena½ saby±bajjha½ loka½ upapanna½ sam±na½ saby±bajjh± phass± phusanti. So saby±bajjhehi phassehi phuµµho sam±no saby±bajjha½ vedana½ vedayati ekantadukkha½, seyyath±pi satt± nerayik±.
“Idha pana, bhikkhave, ekacco puggalo aby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti, aby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharoti, aby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharoti. So aby±bajjha½ k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharitv±, aby±bajjha½ vac²saªkh±ra½ abhisaªkharitv±, aby±bajjha½ manosaªkh±ra½ abhisaªkharitv± aby±bajjha½ loka½ upapajjati. Tamena½ aby±bajjha½ loka½ upapanna½ sam±na½ aby±bajjh± phass± phusanti. So aby±bajjhehi phassehi phuµµho sam±no aby±bajjha½ vedana½ vedayati ekantasukha½, seyyath±pi dev± subhakiºh±.
“Idha pana, bhikkhave, ekacco puggalo saby±bajjhampi aby±bajjhampi k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjhampi aby±bajjhampi vac²saªkh±ra½ abhisaªkharoti, saby±bajjhampi aby±bajjhampi manosaªkh±ra½ abhisaªkharoti. So saby±bajjhampi aby±bajjhampi k±yasaªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjhampi aby±bajjhampi vac²saªkh±ra½ abhisaªkharitv±, saby±bajjhampi aby±bajjhampi manosaªkh±ra½ abhisaªkharitv± saby±bajjhampi aby±bajjhampi loka½ upapajjati. Tamena½ saby±bajjhampi aby±bajjhampi loka½ upapanna½ sam±na½ saby±bajjh±pi aby±bajjh±pi phass± phusanti. So saby±bajjhehipi aby±bajjhehipi phassehi phuµµho sam±no saby±bajjhampi aby±bajjhampi vedana½ vedayati vokiººasukhadukkha½, seyyath±pi manuss± ekacce ca dev± ekacce ca vinip±tik±. Ime kho, bhikkhave, tayo puggal± santo sa½vijjam±n± lokasmin”ti. Tatiya½.