9. Paµhamap±paºikasutta½

19. “T²hi bhikkhave, aªgehi samann±gato p±paºiko abhabbo anadhigata½ v± bhoga½ adhigantu½, adhigata½ v± bhoga½ ph±ti½ k±tu½. Katamehi t²hi? Idha, bhikkhave, p±paºiko pubbaºhasamaya½ [majjhantikasamaya½ (s². sy±. ka½. p².)] na sakkacca½ kammanta½ adhiµµh±ti, majjhanhikasamaya½ na sakkacca½ kammanta½ adhiµµh±ti, s±yanhasamaya½ na sakkacca½ kammanta½ adhiµµh±ti. Imehi kho, bhikkhave, t²hi aªgehi samann±gato p±paºiko abhabbo anadhigata½ v± bhoga½ adhigantu½, adhigata½ v± bhoga½ ph±ti½ k±tu½ [ph±tikattu½ (s².), ph±tik±tu½ (sy±. ka½. p².)].
“Evameva½ kho, bhikkhave, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu abhabbo anadhigata½ v± kusala½ dhamma½ adhigantu½, adhigata½ v± kusala½ dhamma½ ph±ti½ k±tu½. Katamehi t²hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu pubbaºhasamaya½ na sakkacca½ sam±dhinimitta½ adhiµµh±ti, majjhanhikasamaya½ na sakkacca½ sam±dhinimitta½ adhiµµh±ti, s±yanhasamaya½ na sakkacca½ sam±dhinimitta½ adhiµµh±ti. Imehi kho, bhikkhave, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu abhabbo anadhigata½ v± kusala½ dhamma½ adhigantu½, adhigata½ v± kusala½ dhamma½ ph±ti½ k±tu½.
“T²hi bhikkhave, aªgehi samann±gato p±paºiko bhabbo anadhigata½ v± bhoga½ adhigantu½, adhigata½ v± bhoga½ ph±ti½ k±tu½. Katamehi t²hi? Idha bhikkhave, p±paºiko pubbaºhasamaya½ sakkacca½ kammanta½ adhiµµh±ti, majjhanhikasamaya½…pe… s±yanhasamaya½ sakkacca½ kammanta½ adhiµµh±ti. Imehi kho, bhikkhave, t²hi aªgehi samann±gato p±paºiko bhabbo anadhigata½ v± bhoga½ adhigantu½, adhigata½ v± bhoga½ ph±ti½ k±tu½.
“Evameva½ kho, bhikkhave, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu bhabbo anadhigata½ v± kusala½ dhamma½ adhigantu½, adhigata½ v± kusala½ dhamma½ ph±ti½ k±tu½. Katamehi t²hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu pubbaºhasamaya½ sakkacca½ sam±dhinimitta½ adhiµµh±ti, majjhanhikasamaya½…pe… s±yanhasamaya½ sakkacca½ sam±dhinimitta½ adhiµµh±ti. Imehi kho, bhikkhave, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu bhabbo anadhigata½ v± kusala½ dhamma½ adhigantu½, adhigata½ v± kusala½ dhamma½ ph±ti½ k±tun”ti. Navama½.