6. Dutiyakhatasutta½

152. “T²hi, bhikkhave…pe… s±vajjena k±yakammena, s±vajjena vac²kammena, s±vajjena manokammena…pe….
“T²hi bhikkhave…pe… anavajjena k±yakammena, anavajjena vac²kammena, anavajjena manokammena…pe…. Chaµµha½.

7. Tatiyakhatasutta½

153. “T²hi, bhikkhave…pe… visamena k±yakammena, visamena vac²kammena, visamena manokammena…pe….
“T²hi bhikkhave…pe… samena k±yakammena, samena vac²kammena, samena manokammena…pe…. Sattama½.