9. Paµhamanid±nasutta½

112. “T²ºim±ni, bhikkhave, nid±n±ni kamm±na½ samuday±ya. Katam±ni t²ºi? Lobho nid±na½ kamm±na½ samuday±ya, doso nid±na½ kamm±na½ samuday±ya, moho nid±na½ kamm±na½ samuday±ya. Ya½, bhikkhave, lobhapakata½ kamma½ lobhaja½ lobhanid±na½ lobhasamudaya½, ta½ kamma½ akusala½ ta½ kamma½ s±vajja½ ta½ kamma½ dukkhavip±ka½, ta½ kamma½ kammasamuday±ya sa½vattati, na ta½ kamma½ kammanirodh±ya sa½vattati. Ya½, bhikkhave, dosapakata½ kamma½ dosaja½ dosanid±na½ dosasamudaya½, ta½ kamma½ akusala½ ta½ kamma½ s±vajja½ ta½ kamma½ dukkhavip±ka½, ta½ kamma½ kammasamuday±ya sa½vattati, na ta½ kamma½ kammanirodh±ya sa½vattati. Ya½, bhikkhave, mohapakata½ kamma½ mohaja½ mohanid±na½ mohasamudaya½, ta½ kamma½ akusala½ ta½ kamma½ s±vajja½ ta½ kamma½ dukkhavip±ka½, ta½ kamma½ kammasamuday±ya sa½vattati, na ta½ kamma½ kammanirodh±ya sa½vattati. Im±ni kho, bhikkhave, t²ºi nid±n±ni kamm±na½ samuday±ya.
“T²ºim±ni, bhikkhave, nid±n±ni kamm±na½ samuday±ya. Katam±ni t²ºi? Alobho nid±na½ kamm±na½ samuday±ya, adoso nid±na½ kamm±na½ samuday±ya, amoho nid±na½ kamm±na½ samuday±ya. Ya½, bhikkhave, alobhapakata½ kamma½ alobhaja½ alobhanid±na½ alobhasamudaya½, ta½ kamma½ kusala½ ta½ kamma½ anavajja½ ta½ kamma½ sukhavip±ka½, ta½ kamma½ kammanirodh±ya sa½vattati, na ta½ kamma½ kammasamuday±ya sa½vattati. Ya½, bhikkhave, adosapakata½ kamma½ adosaja½ adosanid±na½ adosasamudaya½, ta½ kamma½ kusala½ ta½ kamma½ anavajja½ ta½ kamma½ sukhavip±ka½, ta½ kamma½ kammanirodh±ya sa½vattati, na ta½ kamma½ kammasamuday±ya sa½vattati. Ya½, bhikkhave, amohapakata½ kamma½ amohaja½ amohanid±na½ amohasamudaya½, ta½ kamma½ kusala½ ta½ kamma½ anavajja½ ta½ kamma½ sukhavip±ka½, ta½ kamma½ kammanirodh±ya sa½vattati, na ta½ kamma½ kammasamuday±ya sa½vattati. Im±ni kho, bhikkhave, t²ºi nid±n±ni kamm±na½ samuday±y±”ti. Navama½.