7. Arakkhitasutta½

110. Atha kho an±thapiº¹iko gahapati yena bhagav± tenupasaªkami; upasaªkamitv± bhagavanta½ abhiv±detv± ekamanta½ nis²di. Ekamanta½ nisinna½ kho an±thapiº¹ika½ gahapati½ bhagav± etadavoca– “citte, gahapati, arakkhite k±yakammampi arakkhita½ hoti, vac²kammampi arakkhita½ hoti manokammampi arakkhita½ hoti. Tassa arakkhitak±yakammantassa arakkhitavac²kammantassa arakkhitamanokammantassa k±yakammampi avassuta½ hoti, vac²kammampi avassuta½ hoti, manokammampi avassuta½ hoti. Tassa avassutak±yakammantassa avassutavac²kammantassa avassutamanokammantassa k±yakammampi p³tika½ hoti, vac²kammampi p³tika½ hoti, manokammampi p³tika½ hoti. Tassa p³tik±yakammantassa p³tivac²kammantassa p³timanokammantassa na bhaddaka½ maraºa½ hoti, na bhaddik± k±laªkiriy±.
“Seyyath±pi, gahapati, k³µ±g±re ducchanne k³µampi arakkhita½ hoti, gop±nasiyopi arakkhit± honti, bhittipi arakkhit± hoti; k³µampi avassuta½ hoti, gop±nasiyopi avassut± honti, bhittipi avassut± hoti; k³µampi p³tika½ hoti, gop±nasiyopi p³tik± honti, bhittipi p³tik± hoti.
“Evameva½ kho, gahapati, citte arakkhite k±yakammampi arakkhita½ hoti, vac²kammampi arakkhita½ hoti, manokammampi arakkhita½ hoti. Tassa arakkhitak±yakammantassa arakkhitavac²kammantassa arakkhitamanokammantassa k±yakammampi avassuta½ hoti, vac²kammampi avassuta½ hoti, manokammampi avassuta½ hoti. Tassa avassutak±yakammantassa avassutavac²kammantassa avassutamanokammantassa k±yakammampi p³tika½ hoti, vac²kammampi p³tika½ hoti, manokammampi p³tika½ hoti. Tassa p³tik±yakammantassa p³tivac²kammantassa p³timanokammantassa na bhaddaka½ maraºa½ hoti, na bhaddik± k±laªkiriy±.
“Citte gahapati, rakkhite k±yakammampi rakkhita½ hoti, vac²kammampi rakkhita½ hoti, manokammampi rakkhita½ hoti. Tassa rakkhitak±yakammantassa rakkhitavac²kammantassa rakkhitamanokammantassa k±yakammampi anavassuta½ hoti, vac²kammampi anavassuta½ hoti, manokammampi anavassuta½ hoti. Tassa anavassutak±yakammantassa anavassutavac²kammantassa anavassutamanokammantassa k±yakammampi ap³tika½ hoti, vac²kammampi ap³tika½ hoti, manokammampi ap³tika½ hoti. Tassa ap³tik±yakammantassa ap³tivac²kammantassa ap³timanokammantassa bhaddaka½ maraºa½ hoti, bhaddik± k±laªkiriy±.
“Seyyath±pi, gahapati k³µ±g±re succhanne k³µampi rakkhita½ hoti, gop±nasiyopi rakkhit± honti, bhittipi rakkhit± hoti; k³µampi anavassuta½ hoti, gop±nasiyopi anavassut± honti, bhittipi anavassut± hoti; k³µampi ap³tika½ hoti, gop±nasiyopi ap³tik± honti, bhittipi ap³tik± hoti.
Evameva½ kho, gahapati, citte rakkhite k±yakammampi rakkhita½ hoti, vac²kammampi rakkhita½ hoti, manokammampi rakkhita½ hoti. Tassa rakkhitak±yakammantassa rakkhitavac²kammantassa rakkhitamanokammantassa k±yakammampi anavassuta½ hoti, vac²kammampi anavassuta½ hoti, manokammampi anavassuta½ hoti. Tassa anavassutak±yakammantassa anavassutavac²kammantassa anavassutamanokammantassa k±yakammampi ap³tika½ hoti, vac²kammampi ap³tika½ hoti, manokammampi ap³tika½ hoti. Tassa ap³tik±yakammantassa ap³tivac²kammantassa ap³timanokammantassa bhaddaka½ maraºa½ hoti, bhaddik± k±laªkiriy±”ti. Sattama½.