1. Kodhapeyy±la½

181. “Dveme bhikkhave, dhamm±. Katame dve? Kodho ca upan±ho ca…pe… makkho ca pa¼±so [pal±so (ka.)] ca… iss± ca macchariyañca… m±y± ca s±µheyyañca… ahirikañca anottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm±”.
182. “Dveme, bhikkhave, dhamm±. Katame dve? Akkodho ca anupan±ho ca… amakkho ca apa¼±so ca… aniss± ca amacchariyañca… am±y± ca as±µheyyañca… hir² ca ottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm±”.
183. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato dukkha½ viharati. Katamehi dv²hi? Kodhena ca upan±hena ca… makkhena ca pa¼±sena ca… iss±ya ca macchariyena ca… m±y±ya ca s±µheyyena ca… ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato dukkha½ viharati”.
184. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato sukha½ viharati. Katamehi dv²hi? Akkodhena ca anupan±hena ca… amakkhena ca apa¼±sena ca… aniss±ya ca amacchariyena ca… am±y±ya ca as±µheyyena ca hiriy± ca ottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato sukha½ viharati”.
185. “Dveme, bhikkhave, dhamm± sekhassa bhikkhuno parih±n±ya sa½vattanti. Katame dve? Kodho ca upan±ho ca… makkho ca pa¼±so ca… iss± ca macchariyañca… m±y± ca s±µheyyañca… ahirikañca anottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm± sekhassa bhikkhuno parih±n±ya sa½vattanti”.
186. “Dveme, bhikkhave, dhamm± sekhassa bhikkhuno aparih±n±ya sa½vattanti. Katame dve Akkodho ca anupan±ho ca… amakkho ca apa¼±so ca… aniss± ca amacchariyañca… am±y± ca as±µheyyañca… hir² ca ottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm± sekhassa bhikkhuno aparih±n±ya sa½vattanti”.
187. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi dv²hi? Kodhena ca upan±hena ca… makkhena ca pa¼±sena ca… iss±ya ca macchariyena ca… m±y±ya ca s±µheyyena ca… ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye”.
188. “Dv²hi bhikkhave, dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi dv²hi? Akkodhena ca anupan±hena ca… amakkhena ca apa¼±sena ca… aniss±ya ca amacchariyena ca… am±y±ya ca as±µheyyena ca… hiriy± ca ottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”.
189. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjati. Katamehi dv²hi? Kodhena ca upan±hena ca… makkhena ca pa¼±sena ca… iss±ya ca macchariyena ca… m±y±ya ca s±µheyyena ca… ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± ap±ya½ duggati½ vinip±ta½ niraya½ upapajjati”.
190. “Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjati. Katamehi dv²hi? Akkodhena ca anupan±hena ca… amakkhena ca apa¼±sena ca… aniss±ya ca amacchariyena ca… am±y±ya ca as±µheyyena ca… hiriy± ca ottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato idhekacco k±yassa bhed± para½ maraº± sugati½ sagga½ loka½ upapajjati”.

Kodhapeyy±la½ niµµhita½.