3. Tapan²yasutta½

3. “Dveme, bhikkhave, dhamm± tapan²y±. Katame dve? Idha, bhikkhave, ekaccassa k±yaduccarita½ kata½ hoti, akata½ hoti k±yasucarita½; vac²duccarita½ kata½ hoti; akata½ hoti vac²sucarita½; manoduccarita½ kata½ hoti, akata½ hoti manosucarita½. So ‘k±yaduccarita½ me katan’ti tappati, ‘akata½ me k±yasucaritan’ti tappati; ‘vac²duccarita½ me katan’ti tappati, ‘akata½ me vac²sucaritan’ti tappati; ‘manoduccarita½ me katan’ti tappati ‘akata½ me manosucaritan’ti tappati. Ime kho, bhikkhave, dve dhamm± tapan²y±”ti. Tatiya½.