5. Parisavaggo

43. “Dvem± bhikkhave, paris±. Katam± dve? Utt±n± ca paris± gambh²r± ca paris±. Katam± ca, bhikkhave, utt±n± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ uddhat± honti unna¼± capal± mukhar± vikiººav±c± muµµhassat² asampaj±n± asam±hit± vibbhantacitt± p±katindriy±. Aya½ vuccati, bhikkhave, utt±n± paris±.
“Katam± ca, bhikkhave, gambh²r± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ anuddhat± honti anunna¼± acapal± amukhar± avikiººav±c± upaµµhitassat² sampaj±n± sam±hit± ekaggacitt± sa½vutindriy±. Aya½ vuccati bhikkhave, gambh²r± paris±. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ gambh²r± paris±”ti.
44. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Vagg± ca paris± samagg± ca paris±. Katam± ca, bhikkhave, vagg± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ bhaº¹anaj±t± kalahaj±t± viv±d±pann± aññamañña½ mukhasatt²hi vitudant± viharanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, vagg± paris±.
“Katam± ca, bhikkhave, samagg± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ samagg± sammodam±n± avivadam±n± kh²rodak²bh³t± aññamañña½ piyacakkh³hi sampassant± viharanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, samagg± paris±. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ samagg± paris±”ti.
45. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Anaggavat² ca paris± aggavat² ca paris±. Katam± ca, bhikkhave, anaggavat² paris±? Idha bhikkhave, yassa½ paris±ya½ ther± bhikkh³ b±hulik± [b±hullik± (sy±. ka½. ka.) µ²k± oloketabb±] honti s±thalik±, okkamane pubbaªgam±, paviveke nikkhittadhur±, na v²riya½ ±rabhanti appattassa pattiy± anadhigatassa adhigam±ya asacchikatassa sacchikiriy±ya. Tesa½ pacchim± janat± diµµh±nugati½ ±pajjati. S±pi hoti b±hulik± s±thalik±, okkamane pubbaªgam±, paviveke nikkhittadhur±, na v²riya½ ±rabhati appattassa pattiy± anadhigatassa adhigam±ya asacchikatassa sacchikiriy±ya. Aya½ vuccati, bhikkhave, anaggavat² paris±.
“Katam± ca, bhikkhave, aggavat² paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ ther± bhikkh³ na b±hulik± honti na s±thalik±, okkamane nikkhittadhur±, paviveke pubbaªgam±, v²riya½ ±rabhanti appattassa pattiy± anadhigatassa adhigam±ya asacchikatassa sacchikiriy±ya. Tesa½ pacchim± janat± diµµh±nugati½ ±pajjati. S±pi hoti na b±hulik± na s±thalik±, okkamane nikkhittadhur±, paviveke pubbaªgam±, v²riya½ ±rabhati appattassa pattiy± anadhigatassa adhigam±ya asacchikatassa sacchikiriy±ya. Aya½ vuccati, bhikkhave, aggavat² paris±. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ aggavat² paris±”ti.
46. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Anariy± ca paris± ariy± ca paris±. Katam± ca, bhikkhave, anariy± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ ‘ida½ dukkhan’ti yath±bh³ta½ nappaj±nanti, ‘aya½ dukkhasamudayo’ti yath±bh³ta½ nappaj±nanti, ‘aya½ dukkhanirodho’ti yath±bh³ta½ nappaj±nanti ‘aya½ dukkhanirodhag±min² paµipad±’ti yath±bh³ta½ nappaj±nanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, anariy± paris±.
“Katam± ca, bhikkhave, ariy± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ ‘ida½ dukkhan’ti yath±bh³ta½ paj±nanti, ‘aya½ dukkhasamudayo’ti yath±bh³ta½ paj±nanti, ‘aya½ dukkhanirodho’ti yath±bh³ta½ paj±nantntti ‘aya½ dukkhanirodhag±min² paµipad±’ti yath±bh³ta½ paj±nanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, ariy± paris±. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ ariy± paris±”ti.
47. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Paris±kasaµo ca paris±maº¹o ca. Katamo ca, bhikkhave, paris±kasaµo? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ chand±gati½ gacchanti, dos±gati½ gacchanti, moh±gati½ gacchanti, bhay±gati½ gacchanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, paris±kasaµo.
“Katamo ca, bhikkhave, paris±maº¹o? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ na chand±gati½ gacchanti, na dos±gati½ gacchanti, na moh±gati½ gacchanti, na bhay±gati½ gacchanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, paris±maº¹o. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ paris±maº¹o”ti.
48. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Okk±citavin²t± paris± nopaµipucch±vin²t±, paµipucch±vin²t± paris± no-okk±citavin²t±. Katam± ca, bhikkhave, okk±citavin²t± paris± nopaµipucch±vin²t±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ ye te suttant± tath±gatabh±sit± gambh²r± gambh²ratth± lokuttar± suññat±paµisa½yutt± tesu bhaññam±nesu na suss³santi na sota½ odahanti na aññ± citta½ upaµµhapenti na ca te dhamme uggahetabba½ pariy±puºitabba½ maññanti. Ye pana te suttant± kavit± [kavikat± (sabbattha) µ²k± oloketabb±] k±veyy± cittakkhar± cittabyañjan± b±hirak± s±vakabh±sit± tesu bhaññam±nesu suss³santi sota½ odahanti aññ± citta½ upaµµhapenti, te dhamme uggahetabba½ pariy±puºitabba½ maññanti, te ca ta½ dhamma½ pariy±puºitv± na ceva aññamañña½ paµipucchanti na ca paµivicaranti ‘ida½ katha½, imassa ko attho’ti? Te avivaµañceva na vivaranti, anutt±n²katañca na utt±n²karonti, anekavihitesu ca kaªkh±µh±niyesu dhammesu kaªkha½ na paµivinodenti. Aya½ vuccati, bhikkhave, okk±citavin²t± paris± no paµipucch±vin²t±.
“Katam± ca, bhikkhave, paµipucch±vin²t± paris± no-okk±citavin²t±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ ye te suttant± kavit± k±veyy± cittakkhar± cittabyañjan± b±hirak± s±vakabh±sit± tesu bhaññam±nesu na suss³santi na sota½ odahanti na aññ± citta½ upaµµhapenti, na ca te dhamme uggahetabba½ pariy±puºitabba½ maññanti. Ye pana te suttant± tath±gatabh±sit± gambh²r± gambh²ratth± lokuttar± suññat±paµisa½yutt± tesu bhaññam±nesu suss³santi sota½ odahanti aññ± citta½ upaµµhapenti, te ca dhamme uggahetabba½ pariy±puºitabba½ maññanti. Te ta½ dhamma½ pariy±puºitv± aññamañña½ paµipucchanti paµivicaranti– ‘ida½ katha½, imassa ko attho’ti? Te avivaµañceva vivaranti, anutt±n²katañca utt±n²karonti, anekavihitesu ca kaªkh±µh±niyesu dhammesu kaªkha½ paµivinodenti. Aya½ vuccati, bhikkhave, paµipucch±vin²t± paris± no-okk±citavin²t±. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ paµipucch±vin²t± paris± no-okk±citavin²t±”ti.
49. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? ¾misagaru paris± no saddhammagaru, saddhammagaru paris± no ±misagaru. Katam± ca, bhikkhave, ±misagaru paris± no saddhammagaru? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ gih²na½ od±tavasan±na½ sammukh± aññamaññassa vaººa½ bh±santi– ‘asuko bhikkhu ubhatobh±gavimutto, asuko paññ±vimutto asuko k±yasakkh² asuko diµµhippatto, asuko saddh±vimutto, asuko dhamm±nus±r², asuko saddh±nus±r², asuko s²lav± kaly±ºadhammo, asuko duss²lo p±padhammo’ti. Te tena l±bha½ labhanti. Te ta½ l±bha½ labhitv± gathit± [gadhit± (ka.)] mucchit± ajjhopann± [ajjhos±n± (ka.), anajjhopann± (s². sy±. ka.) tikanip±te kusin±ravagge paµhamasuttaµ²k± oloketabb±] an±d²navadass±vino anissaraºapaññ± paribhuñjanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, ±misagaru paris± no saddhammagaru.
“Katam± ca, bhikkhave, saddhammagaru paris± no-±misagaru? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ gih²na½ od±tavasan±na½ sammukh± aññamaññassa vaººa½ na bh±santi– ‘asuko bhikkhu ubhatobh±gavimutto, asuko paññ±vimutto, asuko k±yasakkh², asuko diµµhippatto, asuko saddh±vimutto, asuko dhamm±nuss±r², asuko saddh±nus±r², asuko s²lav± kaly±ºadhammo, asuko duss²lo p±padhammo’ti. Te tena l±bha½ labhanti. Te ta½ l±bha½ labhitv± agathit± amucchit± anajjhosann± ±d²navadass±vino nissaraºapaññ± paribhuñjanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, saddhammagaru paris± no-±misagaru. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ saddhammagaru paris± no-±misagar³”ti.
50. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Visam± ca paris± sam± ca paris±. Katam± ca, bhikkhave, visam± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ adhammakamm±ni pavattanti dhammakamm±ni nappavattanti avinayakamm±ni pavattanti vinayakamm±ni nappavattanti, adhammakamm±ni dippanti dhammakamm±ni na dippanti, avinayakamm±ni dippanti vinayakamm±ni na dippanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, visam± paris±. ( ) [(Visamatt± bhikkhave paris±ya adhammakamm±ni pavattanti… vinayakamm±ni na dippanti.) (S². p².)]
“Katam± ca, bhikkhave, sam± paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ dhammakamm±ni pavattanti adhammakamm±ni nappavattanti, vinayakamm±ni pavattanti avinayakamm±ni nappavattanti, dhammakamm±ni dippanti adhammakamm±ni na dippanti, vinayakamm±ni dippanti avinayakamm±ni na dippanti. Aya½ vuccati, bhikkhave, sam± paris±. ( ) [(Samatt± bhikkhave paris±ya dhammakamm±ni pavattanti… avinayakamm±ni na dippanti.) (S². p².)] im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ sam± paris±”ti.
51. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Adhammik± ca paris± dhammik± ca paris±…pe… im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ dhammik± paris±”ti.
52. “Dvem±, bhikkhave, paris±. Katam± dve? Adhammav±din² ca paris± dhammav±din² ca paris±. Katam± ca, bhikkhave, adhammav±din² paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ adhikaraºa½ ±diyanti dhammika½ v± adhammika½ v±. Te ta½ adhikaraºa½ ±diyitv± na ceva aññamañña½ saññ±penti na ca saññatti½ upagacchanti, na ca nijjh±penti na ca nijjhatti½ upagacchanti. Te asaññattibal± anijjhattibal± appaµinissaggamantino tameva adhikaraºa½ th±mas± par±m±s± [par±massa (s². p².)] abhinivissa voharanti– ‘idameva sacca½ moghamaññan’ti. Aya½ vuccati, bhikkhave, adhammav±din² paris±.
“Katam± ca, bhikkhave, dhammav±din² paris±? Idha, bhikkhave, yassa½ paris±ya½ bhikkh³ adhikaraºa½ ±diyanti dhammika½ v± adhammika½ v±. Te ta½ adhikaraºa½ ±diyitv± aññamañña½ saññ±penti ceva saññattiñca upagacchanti, nijjh±penti ceva nijjhattiñca upagacchanti. Te saññattibal± nijjhattibal± paµinissaggamantino, na tameva adhikaraºa½ th±mas± par±m±s± abhinivissa voharanti– ‘idameva sacca½ moghamaññan’ti. Aya½ vuccati, bhikkhave, dhammav±din² paris±. Im± kho, bhikkhave, dve paris±. Etadagga½, bhikkhave, im±sa½ dvinna½ paris±na½ yadida½ dhammav±din² paris±”ti.

Parisavaggo pañcamo.

Tassudd±na½–
Utt±n± vagg± aggavat², ariy± kasaµo ca pañcamo;
okk±cita-±misañceva, visam± adhamm±dhammiyena c±ti.

Paµhamo paºº±sako samatto.