7. V²riy±rambh±divaggo

61. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± kusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± akusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, v²riy±rambho [viriy±rambho (s². sy±. ka½. p².)]. ¾raddhav²riyassa, bhikkhave, anuppann± ceva kusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca akusal± dhamm± parih±yant²”ti. Paµhama½.
62. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± akusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± kusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, mahicchat±. Mahicchassa, bhikkhave, anuppann± ceva akusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca kusal± dhamm± parih±yant²”ti. Dutiya½.
63. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± kusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± akusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, appicchat±. Appicchassa, bhikkhave, anuppann± ceva kusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca akusal± dhamm± parih±yant²”ti. Tatiya½.
64. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± akusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± kusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, asantuµµhit±. Asantuµµhassa, bhikkhave, anuppann± ceva akusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca kusal± dhamm± parih±yant²”ti. Catuttha½.
65. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± kusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± akusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, santuµµhit±. Santuµµhassa, bhikkhave, anuppann± ceva kusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca akusal± dhamm± parih±yant²”ti. Pañcama½.
66. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± akusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± kusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, ayonisomanasik±ro. Ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppann± ceva akusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca kusal± dhamm± parih±yant²”ti. Chaµµha½.
67. “N±ha½ bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± kusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± akusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, yonisomanasik±ro. Yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppann± ceva kusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca akusal± dhamm± parih±yant²”ti. Sattama½.
68. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± akusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± kusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, asampajañña½. Asampaj±nassa, bhikkhave, anuppann± ceva akusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca kusal± dhamm± parih±yant²”ti. Aµµhama½.
69. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± kusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± akusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, sampajañña½. Sampaj±nassa, bhikkhave, anuppann± ceva kusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca akusal± dhamm± parih±yant²”ti. Navama½.
70. “N±ha½, bhikkhave, añña½ ekadhammampi samanupass±mi yena anuppann± v± akusal± dhamm± uppajjanti uppann± v± kusal± dhamm± parih±yanti yathayida½, bhikkhave, p±pamittat±. P±pamittassa, bhikkhave, anuppann± ceva akusal± dhamm± uppajjanti uppann± ca kusal± dhamm± parih±yant²”ti. Dasama½.

V²riy±rambh±divaggo sattamo.